03 Noi

Conferința națională „Acces și Participare la Educație Incluzivă pentru Persoanele cu Dizabilităţi în România”

ccpee

 

În data de 26-27 octombrie 2018, Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE), Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, Asociaţia RENINCO şi Grupul Român pentru Educaţie Incluzivă au organizat conferința națională intitulată „Acces și Participare la Educație Incluzivă pentru Persoanele cu Dizabilităţi în România”.
Conferința a creat un spațiu propice dezbaterilor pe trei componente fundamentale ale problematicii educației incluzive, și anume:

A.1. Pentru o legislaţie unitară, coerentă şi clară (cadrul legislativ pentru realizarea unui sistem educaţional și de formare profesională incluzive şi armonizarea conceptelor din actele normative privitoare la educaţie cu Convenţia ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi/Legea nr. 221 din 221 din 2010 (art. 24) şi Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020, aprobată prin HG nr. 655/2016);

A.2. Monitorizarea accesului şi participării la educaţie (proceduri unitare de monitorizare a accesului la educație și formare a persoanelor cu dizabilităţi; rolul societăţii civile în monitorizare;

A.3. Asigurarea şi evaluarea practicilor la clasă (indicatori referitori la aplicarea principiilor educaţiei incluzive în activitatea didactică în grila de evaluare/monitorizare a activităţii cadrelor didactice).

Conferința a reunit specialiști din mediul universitar şi cercetare, instituții publice cu atribuții în domeniu, cadre didactice din învățământul preuniversitar şi organizații neguvernamentale. În cadrul conferinței s-a prezentat o primă propunere a manifestului „Acces și Participare la Educație Incluzivă pentru Persoanele cu Dizabilități în România” care va fi făcut public, în curând, pentru toți cei interesați de acest domeniu.
Reprezentând Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE) al Universității din București, profesor univ. dr. Ecaterina Vrăsmaș a avut o intervenție în care a prezentat o scurtă incursiune a eforturilor de implementare a unor politici și practici bazate pe principiile educației incluzive în România.
Agenda evenimentului precum și alte informații pot fi regăsite pe site-ul: https://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.