Probe de concurs - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2016

Descrierea probei de admitere la studii universitare de master - sesiunea iulie-septembrie 2016, domeniul Psihologie

Proba urmărește evaluarea cunoștințelor de specialitate, a abilităților academice și a abilităților specifice domeniului, pe baza subiectelor teoretice și a analizei unui studiu de caz / test situațional (identificarea problemei, conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau model, raționament aplicativ).

Candidatul va extrage un bilet și va răspunde la cerințe și la întrebările comisiei prin care se vizează evaluarea a 3 domenii:

 • Cunoștințe de specialitate - 5 puncte: concepte și modele teoretice (cunoștințe acumulate la studii de licență, vezi și tematica examen de licență),
 • Abilități specifice domeniului - 3 puncte: conceptualizarea cazului/ situației (pe baza cunoștințelor acumulate la studii de licență),
 • Abilități academice - 1 punct: verificarea unor informații despre abilitățile academice (capacitatea de a produce rezultate academice, produse academice, servicii, capacitatea de a accesa abilități/ cunoștințe academice promovate la nivel internațional - nivelul înțelegerii textelor științifice redactate în engleză, etc.).

Pentru a răspunde complet la întrebările comisiei, se recomandă a adăuga la dosar CV si dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului.

Nota *: se acordă 1 punct din oficiu.

 • PROBE DE CONCURS - Domeniul PSIHOLOGIE - 2016

  I. CATEGORIA/MODULUL DE PROGRAME DE MASTER 1: ARIA PSIHOLOGIE CLINICĂ, PSIHOTERAPIE, PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI
  1. Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică
  2. Evaluarea, consilierea şi terapia copilului, cuplului şi familiei
  3. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală
  4. Psihologia sănătăţii: cercetare clinică şi optimizare comportamentală
  5. Psihotraumatologie şi asistare psihologică
  6. Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional
  Proba admitere: examen oral.
  Descriere: Proba urmărește evaluarea cunoștințelor de specialitate (5p), abilităților specifice domeniului (3 puncte descrise în RNCIS), abilităților academice (1 punct) pe baza analizei unui studiu de caz / test situațional (identificarea problemei, conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau model, raționament aplicativ).
  *Note:
  1. Cunoștințele de specialitate sunt acele cunoștințe achiziționate pe parcursul studiilor de licență în domeniul de specialitate. Tematică orientativă.
  2. Abilitățile specifice domeniului sunt stabilite în acord cu cerinţele prevăzute în Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, Competenţele în Domeniul Psihologiei, anexa 1) (RNCIS).
  3. Sursele de documentare sunt acele surse indicate pentru învățare la examenele de specialitate pe parcursul studiilor de licență din cadrul universității în care candidatul a urmat cursurile.
  4. Se acordă un punct din oficiu.
  5. În dosarul de concurs se va depune CV si dovezi ale activităților (diplome, adeverințe, etc.).
  II. CATEGORIA/MODULUL DE PROGRAME DE MASTER 1: ARIA PSIHOLOGIE ORGANIZAȚIONALĂ, PSIHOLOGIA MUNCII, PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE
  1. Psihologie organizațională și managementul resurselor umane
  2. Sănătate ocupațională și performanța resursei umane
  3. Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
  4. Psihologie aplicată în domeniul securității naționale
  Proba admitere: examen oral.
  Descriere: Proba urmărește evaluarea cunoștințelor de specialitate (5p), abilităților specifice domeniului (3 puncte descrise în RNCIS), abilităților academice (1 punct) pe baza analizei unui studiu de caz / test situațional (identificarea problemei, conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau model, raționament aplicativ).
  *Note:
  1. Cunoștințele de specialitate sunt acele cunoștințe achiziționate pe parcursul studiilor de licență în domeniul de specialitate. Tematică orientativă.
  2. Abilitățile specifice domeniului sunt stabilite în acord cu cerinţele prevăzute în Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, Competenţele în Domeniul Psihologiei, anexa 1) (RNCIS).
  3. Sursele de documentare sunt acele surse indicate pentru învățare la examenele de specialitate pe parcursul studiilor de licență din cadrul universității în care candidatul a urmat cursurile.
  4. Se acordă un punct din oficiu.
  5. În dosarul de concurs se va depune CV si dovezi ale activităților (diplome, adeverințe, etc.).

 • PROBE DE CONCURS - Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI - 2016

  GRUP 1 - PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE COMUNĂ
  1. Formarea formatorilor
  2. Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale
  3. Pedagogii alternative și artă teatrală în educație
  4. Mentoratul în educație
  5. Consiliere școlară și dezvoltarea carierei
  6. Educație timpurie
  7. Strategii inovative de învățare. Masterat didactic
  8. Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltare

  Interviu din tematică - 60%
  Media examenului de licență - 40%

  GRUP 2 - PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE COMUNĂ

  1. Psihopedagogia școlii incluzive

  Media examenului de licență – 30%
  Interviu vocațional (structurat de motivații, aspirații și interese - fără tematică) – 70%

  2. Terapia logopedică în procesele de comunicare

  Media examenului de licență - 30%
  Interviu de evaluare a potentialului academic - 70% – se desfasoara pe baza evaluarii documentelor depuse in portofoliul academic
  Criterii de evaluare la proba de interviu
  Evaluarea portofoliului academic. Acesta va fi depus de canditati cu ocazia inscrierii si va contine:
  CV-ul academic: date personale de baza, informatii cu privire la parcursul academic universitar, activitati relevante pentru performanta academica (voluntariat, participari la conferinte, workshop-uri, cursuri, publicatii personale, alte activitati extracurriculare semnificative pentru dezvoltarea academica personala)
  Copii dupa documentele doveditoare pentru orice aspect inclus in CV: diplome de participare, la conferinte/worckshop-uri, publicatii personale, adeverinte care certifica activitatile de voluntariat sau absolvirea unor cursuri relevante pentru dezvoltarea academica personala
  Un eseu care sa puna in valoare aspecte legate de motivatia participarii la acest program de master (eseul va avea maxim 2 pagini si va fi depus la inscriere)
  Comisia va derula un interviu cu candidatul in legatura cu diferite aspecte cuprinse in documentele din portofoliul academic.
  Evaluarea se va face cu o nota a carei pondere va fi de 70% din nota finala a examenului de admitere.
  3. Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (concursul de admitere se desfăşoară la Departamentul CREDIS, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46) Interviu din tematică - 60%
  Media examenului de licenţă - 40%
  4. Management educațional (filiala Focșani) Interviu din tematică - 60%
  Media examenului de licenţă - 40%
  5. Management educațional (filiala Buzău) Interviu din tematică - 60%
  Media examenului de licenţă - 40%

  CRITERIU DE DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale ale candidaților admiși, departajarea se face în funcţie de:

  1. media generală a anilor de studii de licență;
  2. media examenului de licență.

  Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master 2016 absolvenţi cu diplomă de licenţă din orice domeniu.

Ultima modificare Joi, 05 Mai 2016 13:15
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.