Proiect: Educational Research Impact: Linking Research-Policy and Practice

Ref. 94/5.10.2011

Obiective

Studiul modelelor actuale de impact al cercetării în ştiinţele educaţiei şi descrierea strategiilor dezvoltate de catre instituţiile de învăţământ superior pentru a face ca produsele cercetării să fie mai vizibile şi să produca schimbari în politicile şi practicile educaţionale

Finantare

Unitatea Executivă pentru Finantarea Învăţământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii şi Inovării (UEFISCDI)

Echipa

Georgeta Ion (director proiect), Romita Iucu (mentor)

Activităţi de cercetare

- interviuri cu cercetători, practicieni din domeniul educaţiei şi factori de decizie;

- studiul bibliografic al documentelor de specialitate,

- elaborare de articole științifice

- participare la congrese din domeniu

Publicații

Ion, G. &Iucu, R. (2012) Impactul cercetării în ştiinţele educaţiei: perspective de studiu. Revista De Politica Ştiintei şi Scientometrie – Serie Noua Vol. 1, No. 2, Iunie 2012, p. 99 – 107

Ion, G. & Iucu, R. (2012) Educational research impact: the Romanian case. Comunicare prezentata la EAIR 34th Annual Forum 2012 “The Social Contract of Higher Education” Stavanger, Norway, 5- 8 September 2012

Ion, G. (2011) Educational Research Impact: Implications for University Management, comunicare prezentata la The 8th International Scientific Conference eLearning and software for Education Bucharest, April 26-27, 2012 şi publicata în volumnul conferintei

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.