Proiect: Organizarea Seminarului internațional REPER - reţeaua de profesionişti care promovează educaţia incluzivă, 22 septembrie 2012

Obiectiv general

Consolidarea Reţelei de Educaţie Incluzivă a profesioniștilor din România. Reţeaua va funcţiona la nivel informal, în administrarea Asociaţiei RENINCO

Public țintă

Profesori din 5 universități (membrii RENINCO), profesioniști din instituții educaționale și de protecție socială și părinți ai copiilor cu CES, autorități centrale și locale de educație și protecție.

În 2011, cu sprijinul Ambasadei Franței, în parteneriat cu Universitatea din București-FPSE-Departamentul de Științele educației, a fost lansat GREI - Grupul Român pentru Educație Incluzivă, ca grup de profesioniști care militează constant, propun și susțin măsurile în favoarea schimbărilor în politicile, practicile și cultura educațională spre modelul incluziv.

După modelul european inițiat prin proiectele Leonardo și Grundtvig din anii anteriori, RENINCO a iniţiat crearea unei Reţele româneşti de Educaţie Incluzivă în cadrul căreia să fie cuprinse exemple de bune practici în educaţia incluzivă.

La seminarul internațional grupul GREI va prezenta un raport de activitate şi vor fi lansate: Strategia de promovare a educaţiei incluzive GREI şi REPER - reţeaua de profesionişti care promovează educaţia incluzivă.

Vor fi lansate două ghiduri europene (elaborate de reprezentanții a 5 țări), traduse în română, privind educația incluzivă: Parteneriatul profesioniştilor pentru educația incluzivă și Parteneriatul familiilor pentru educația incluzivă. Experiența României este prezentă în ambele documente prin participarea RENINCO la echipa de elaborare a ghidurilor.

Vor fi fi prezenti ca invitati, alaturi de participantii din Romania profesionisti din Bulgaria şi Republica Moldova.

Acest seminar este finanțat de Ambasada Franței la Bucureşti.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.