Proiect: Învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi – șanse şi pentru tine, şanse şi pentru noi pentru toţi

Ref: POSDRU/28705

Obiective

În perioada ianuarie 2011 – iunie 2012, RENINCO a fost partener de implementare în cadrul proiectului POS DRU al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Român, cu scopul de dezvoltare şi îmbunătăţire a competenţelor didactice ale cadrelor didactice şi auxiliare din zona Roman și județul Neamț. RENINCO a derulat patru cursuri pe teme de maximă importanță în cadrul reformei educației din România. Cele patru cursuri, de cate 100 de ore, sunt:

 • Școala şi educația pentru toți
 • Să înțelegem şi să răspundem la cerințele elevilor cu dizabilități
 • De la pedagogia grupului la pedagogia diversităţii
 • Întărirea parteneriatului părinți – profesioniști

Obiectivul general

Pregătirea tuturor cadrelor didactice (din școli generale şi speciale aflate în sfera proiectului) cu privire la importanţa şi semnificaţia internaţională şi specifică Romaniei a paradigmei Educaţie pentru toți

Obiectivele particulare

 1. Familiarizarea şi sensibilizarea treptată a profesorilor cu privire la paradigma educaţie/şcoala pentru toţi
 2. Cunoaşterea notelor definitorii ale conceptelor de coeziune şi incluziune socială, educaţia incluzivă şi educaţie interculturală, în contextul necesităţii promovării coeziunii sociale
 3. Identificarea şi compararea egalităţii de şanse în mediul rural şi urban
 4. Analiza avantajelor şi riscurilor de participare şcolară în mediul rural
 5. Cunoaşterea principalelor grupuri de elevi cu cerinţe educative speciale şi/sau dezavantajaţi în educaţie
 6. Definirea dizabilitatilor şi identificarea principalelor tendinţe în şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi
 7. Identificarea şi abordarea şcolară a unor posibile dezavantaje multiple.
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.