Proiect: HR Specialists –RENINCO- Mai aproape de oameni prin forme ale economiei sociale

Obiective

Ca partener de implementare, RENINCO a realizat un studiu privind atelierele protejate pentru persoane cu dizabilități şi derulează o serie de seminarii și cursuri de formare pentru manageri de UPA și pentru persoane cu dizabilități.

Proiectul vizează, în principal, integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap şi dezvoltarea formelor specifice de economie socială care să faciliteze ocuparea şi angajarea acestor persoane pe piața muncii, într-o perioadă marcată de insecuritate, din cauza crizei economice la nivel național şi global.

Proiectul este implementat în regiunile: București-Ilfov şi Sud-Muntenia (cu județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Teleorman).

Activităţi

Elaborarea unui studiu: Activitatea în ateliere protejate; Diversitate, angajare şi flexibilitate organizaţională, ce şi-a propus sa clarifice conceptul de „atelier protejat”, prin diferenţierea acestuia de conceptul de „unitate protejată”. Studiul a fost realizat pe baza investigaţiei directe: interviu individual şi de grup, observaţie şi un chestionar aplicat în randul a 16 organizaţii sociale din regiunea Bucuresti-Ilfov şi Sud-Muntenia care dezvoltă servicii de atelier protejat. Prin intermediul chestionarului şi a interviurilor în vizitele de lucru realizate la organizaţii, autorii au încercat să identifice modul de organizare şi de desfasurare a activităţilor din cadrul atelierelelor protejate, ce tip de produse se realizează în cadrul acestora, cum sunt valorificate, ce tip de personal coordonează activitatea beneficiarilor şi, mai ales, avantajele lucrului în atelier asupra beneficiarilor, precum: dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă independentă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu ceilalaţi, deprinderea activităţilor gospodăreşti, formare profesională şi integrare pe piaţa muncii.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.