Proiect: ProALPs - National System for Professionalization of Adult Educators: Improvement, Innovation, Articulation (Sistemul national de dezvoltare a carierei pentru profesionistii din educatia adultilor)

Obiective

 • Întărirea statutului profesional al specialiştilor din educaţia adulţilor;
 • Identificarea nevoilor lor de formare iniţială şi continuă;
 • Promovarea unui cadru de dezbatere naţională privind cele mai adecvate trasee de dezvoltare a carierei educatorilor de adulţi;
 • Crearea unei asociaţii profesionale;
 • Propunerea unei strategii de îmbunătăţire a sistemului naţional de profesionalizare;
 • Realizarea designului pentru sistemul naţional de profesionalizare a specialiştilor din educaţia adulţilor;
 • Diseminarea noului design și tranferul acestuia în viitoarea legislație.

Activităţi

 • Derularea unui sondaj la nivel naţional
 • Identificarea stării actuale a sistemului naţional de profesionalizare a educatorilor de adulţi
 • Conturarea unui sistem naţional pentru profesionalizarea educatorilor de adulţi

Finantator

Comisia Uniunii Europene, programul LLP - KA 1 Policy cooperation and innovation

Echipa

 • Catalina ULRICH – coordonator P3
 • Lucian CIOLAN, Romiță IUCU, Cosmina MIRONOV şi Anca NEDELCU - cercetători

Rezultate semnificative

 • Raport final
 • Cercetare națională
 • Conceptul Sistemului Național pentru profesionalizarea educatorilor de adulţi
 • Strategia de diseminare (raport)
 • Website
 • Conferinta Națională

Site proiect

http://www.proalps.ro

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.