Proiect: Strengthening Inter-Disciplinary and Inter-Organisational Practice towards Social Inclusion în Europe

Ref: LLPLdV/PAR/2011/RO/083

Obiective

 • Crearea unei rețele europene de instituții academice și administrative (practicieni ai domeniului de asistență socială și bunăstare comunitară) pentru a dezvolta nivelul de cunoștințe teoretice și practice în domeniul cooperării inter-organizaționale și inter-profesionale/disciplinare în vederea creării unui cadru mai structurat de înțelegere a legăturilor teoriei cu abordarea practică.
 • Integrarea perspectivelor construite în formarea profesională continuă, în curriculum și comunitățile de practică.
 • Oferirea unui cadru de expresie a cunoștințelor și practicilor acumulate, tacite în domeniu, asigurând ”auzirea vocilor” practicienilor, dar și oferirea acestora a unei înțelegeri teoretice mai structurate.
 • Oferirea partenerilor academici a unei perspective asupra competențelor practice solicitate în performarea profesiilor sociale pentru a-și alinia formarea academică oferită cu cerințele practice ale ocupațiilor

Activităţi

 • Formarea rețelei de instituții academice cu programe în Asistență Socială, Pedagogie și Formarea profesorilor și instituții administrative și de intervenție în domeniul serviciilor și asistenței sociale.
 • Realizarea unui studiu de fundamentare a cunoștințelor și experiențelor existente în câmpurile de activitate ale partenerilor.
 • Realizarea unei analize asupra datelor colectate și identificarea zonelor de interes pentru dezvoltarea ulterioară de cercetări și realizarea acestora.
 • Utilizarea rezultatelor cercetărilor pentru a dezvolta noi metode în sprijinirea grupurilor de profesioniști vizate.
 • Desfășurarea unor seminarii / conferințe naționale de formare continuă în fiecare țară parteneră și o conferință / un seminar cross-național de formare continuă pentru factorii responsabili implicați.

Finanțatori

Programul – Învățare pe tot parcursul vieții – Leonardo Parteneriate

Echipa

 • Conf. dr. Lucian Ciolan – Director de proiect
 • Asist. drd. Oana Moșoiu – Manager operațional
 • Prof. dr. Romiță Iucu – Cercetător
 • Conf. dr. Anca Nedelcu – Cercetător
 • Lect. dr. Firuța Tacea
 • Lect. dr. Georgeta Ion
 • Asist. drd. Mihaela Stîngu

Rezultate

 • platformă digitală de lucru și website al proiectului în care sunt colectate documentele și rezultatele obținute, constituind totodată centrul de comunicare pentru desfășurarea proiectului
 • studii naționale privind istoricul serviciilor și asistenței sociale
 • studii naționale privind percepțiile beneficiarilor de servicii sociale asupra nivelului de colaborare inter-instituțională și inter-disciplinară a profesioniștilor din domeniu (echipele inter-disciplinare alocate cazurilor)
 • seminar național de formare continuă a practicienilor în domeniul serviciilor sociale
 • seminar cross-național de formare continuă a profesioniștilor din serviciile sociale cu implicarea factorilor responsabili
 • diseminarea rezultatelor
Ultima modificare Luni, 17 Decembrie 2012 11:54
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.