Proiect: Inovarea şi dezvoltarea curriculei doctorale din perspectiva formării şi evaluării compeţentelor de cercetare; corelaţii cu mecanisme de asigurare a calitatii şcolii doctorale

Obiective

Construcţia unei noi concepții privind obiectivele, organizarea şi funcționarea şcolii doctorale, organizată în jurul a două axe:

 • Redesignul curricular al pregătirii doctorale focalizat pe formarea şi evaluarea competențelor de cercetare avansată
 • Dezvoltarea unui sistem de criterii şi proceduri de asigurare a calităţii care să susţina noul model curricular şi să contribuie la creşterea contribuţiei şcolii doctorale la dezvoltarea socio-economică, ştiinţifică şi culturală în spaţiul naţional, european şi transeuropean.

Finanțatori

Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane / POSDRU

Echipa

 • Prof. univ. dr. Dan Potolea – Manager proiect
 • Asist. Drd. Oana Moșoiu – Coordonator executiv
 • Prof. univ. dr. Ioan Neacșu – Coordonator design curricular
 • Prof. univ. dr. Verginia Crețu – Coordonator asigurarea calității
 • Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan – Coordonator relații instituționale interne și externe
 • Prof. univ. dr. Mihaela Roco – Coordonator cercetare
 • Prof. univ. dr. Aniței Mihai – Coordonator cercetare
 • Prof. univ. dr. Romiță Iucu – Coordonator dezvoltare profesional-științifică a personalului școlii doctorale
 • Prof. univ. dr. Marin Manolescu – Expert
 • Conf. univ. dr. Anca Rozorea – Expert
 • Conf. univ. dr. Anca Nedelcu – Expert
 • Conf. univ. dr. Cătălina Ulrich – Expert
 • Lector univ. dr. Romeo Zeno Crețu – Expert
 • Lector univ. dr. Anca Borzea – Expert
 • Lector univ. dr. Mihaela Chraif – Expert

Rezultate

 • un studiu de sinteză – Dezvoltări şi tendinţe în epistemologia şi metodologia cercetării ştiinţifice – domeniul socio-uman, cu referire specială la dezvoltările teoretico-metodologice actuale şi de perspectivă din domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei;
 • un document – cadru de definire a profilului profesional al cercetătorului în domeniul socio-uman (competenţe, standarde, factori de personalitate) surprins în studiul: Structura competenţelor de cercetare (categorii, tipuri, niveluri) – baza construcţiei curriculare doctorale în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei.
 • un studiu publicat privind proiectarea şi realizarea curriculei doctorale de profil în universităţile româneşti şi europene.
 • studiu referitor la concepția şi practica formării competenţelor de cercetare în cadrul programelor doctorale – cu referire la aspectele de conţinut şi metodologice ale cursurilor şi la metodele şi activităţile de formare practică, metodologii interdisciplinare de cercetare.
 • un set de criterii, indicatori de calitate şi proceduri pentru evaluarea calităţii tezelor de doctorat.
 • recomandări privind revizuirea regulamentelor de organizare şi funcționare a şcolii doctorale, în vederea asigurării calităţii formării iniţiale a cercetătorilor.
 • un ghid metodologic pentru candidaţii şcolilor doctorale şi cercetătorilor privind profilul de competenţă de cercetător avut în vedere de programul de formare şi planul de învăţământ propus în acest sens, conţinuturile şi aspectele metodologice vizate de şcoala doctorală în formarea iniţiala a cercetătorilor.
 • Pachet de documente curriculare / Catalogul cu oferta de formare a Şcolii doctorale compus din:
  • Principii teoretice şi metodologice ale construcției curriculei doctorale
  • Planuri de învăţământ într-o configurație nouă pentru anul I - studii avansate
  • Programe / fișe ale disciplinelor conform standardelor actuale
  • Cadrul de referință pentru planificarea cercetării şi rapoartelor de cercetare
  • Sistemul de evaluare a stagiilor de formare
  • Două module operaționale de formare a unor tipuri / categorii de competenţe
  • (metode cantitative de cercetare/ calitative; managementul proiectului)
  • o revistă științifică a Școlii Doctorale – Studia Doctoralia
  • Un Centru doctoral de Cercetare Interdisciplinară, Inovare şi Dezvoltare Durabilă (CCIIDD)
  • O pagina web a şcolii doctorale, cu o platformă integrată de comunicare pentru o comunitate știintifică a cercetătorilor Școlii Doctorale   - http://www.doctorat.fpse.ro/

Publicații - Revista Studia Doctoralia - http://www.doctorat.fpse.ro/index.php/revista-studia-doctoralia
Web    - http://www.doctorat.fpse.ro/index.php/proiect

Ultima modificare Luni, 17 Decembrie 2012 11:53
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.