Proiect: Educaţie de calitate pentru elevii cu nevoi special; Formare profesionala continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă, ID: 14980. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Parteneri

 • Partener principal (aplicant) – Şcoala Gimnazială Specială “Sfântul Nicolae”;
 • Partener 1- Asociaţia “Mowic bez Slow” (Comunicare fără cuvinte), Varşovia, Polonia;
 • Partener 2- Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Psihopedagogie Specială.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice din învăţământul special în vederea asigurării de servicii educaţionale de calitate elevilor cu cerinţe educative speciale.

Obiectivele specifice

 • să dezvolte un program de formare continuă a cadrelor didactice în comunicare augmentativă şi alternativă conform standardelor de acreditare CNFP;
 • să livreze programul de specializare către 140 de cadre didactice din şcolile speciale ale Bucureştiului şi Ilfovului în vederea specializării lor în utilizarea metodologiei comunicării augmentative şi alternative;
 • să formeze o reţea dinamică de specialişti prin care oferă suport şi informare pentru implementarea metodelor şi tehnicilor de lucru specifice comunicării augmentative şi alternative.

Activităţile proiectului

 1. Constituirea echipei de management a proiectului
 2. Lansarea proiectului
 3. Constituirea echipei de implementare
 4. Vizita de studiu în Polonia
 5. Achiziţii de echipament, inclusiv tehnologie pentru comunicare augmentativă şi alternativă
 6. Elaborarea şi demersurile de acreditare a cursului.
 7. Constituirea grupelor de cursanţi - grupul ţintă: 140 cadre didactice din Bucureşti şi Ilfov– 42 debutanţi (30%), 28 cadre didactice de îndrumare (20%), 28 profesori itineranţi (20%), 42 alte cadre didactice (30%), din aceştia min 30% să aibă peste 45 de ani;
 8. Livrarea cursului
 9. Informare şi consultanţă prin servicii electronice
 10. Organizarea simpozionului internaţional „Comunicarea augmentativă şi alternativă - drum către umanitate”
 11. Informarea şi publicitatea
 12. Evaluarea

Astfel, valoarea adaugată a proiectului constă în creşterea calităţii actului educaţional prin:

 • îmbunătăţirea calificării personalului didactic din învăţământul special,
 • utilizarea de metode şi tehnici inovative de lucru,
 • eficientizarea demersurilor educativ- terapeutic-compensatorii cu efecte benefice asupra incluziunii sociale şi profesionale a persoanelor cu dizabilităţi.
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.