Proiect: „Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi”

Proiectul este implementat pe o perioadă de 36 de luni, este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare POS DRU/91/2.2/S/63189.

Obiectivul general al proiectului vizează prevenirea insuccesului şcolar la elevii din clasele a 5-a prin crearea/testarea/pilotarea unui program educaţional integrat şi resurse digitale de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial. Grupul ţintă al proiectului este format din elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial, părinţi.

Alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în derularea acestui proiect sunt implicaţi următorii parteneri: Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (asist.dr. Anca Petrescu – responsabil proiect şi lect.dr. Diana Csorba), Casa Corpului Didactic Cluj şi Asociaţia Shotron.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:


• Formarea unei echipe de experţi în domeniul tranziţiei şcolare către gimnaziu, operaţională pe tot parcursul proiectului;

• Un program educaţional integrat, „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”, pentru pregătirea tranziţiei şcolare a elevilor către clasa a 5-a proiectat /dezvoltat/testat din perspectiva curriculară şi de e-learning;

• Un set de instrumente „mapa digitală personală a elevului”, pentru verificarea nivelului de pregătire pentru trecerea la ciclul gimnazial, validat şi funcţional;

• Un set de resurse educaţionale digitalizate pentru elevii din clasa a 4-a şi a 5-a (abordări pentru activităţi instructiv - educative, de învăţare, de joc, recreative sub forma unor filme educaţionale, jocuri interactive, simulări, animaţii) proiectat/testat/pilotat;

• Un program de formare continuă acreditat MECTS-DFCPIP;

• 120 de cadre didactice formate/certificate/abilitate să implementeze programul educaţional „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”;

• 60 de consilieri şcolari formaţi/certificaţi /abilitaţi să implementeze programul educaţional „Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”;

• 2500 de şcolari din clasele a 4-a şi a 5-a participanţi activi la pilotarea noului program educaţional integrat.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.