Proiect: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţămânul primar” (Cod contract: POSDR

Parteneri

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea din Bucureşti, prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul Pentru Formarea Profesorilor, SOFTWIN S.A.

Obiectivul general

Îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul primar la oportunităţi de formare continuă, bazate pe resurse digitale şi pe cursuri de tip blended learning, în vederea susţinerii formării de competenţe cheie la şcolarii mici, prin organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare.

Prin obiectivele sale, proiectul a avut şi are în vedere următoarele contribuţii, recunoscute şi concretizate de activităţile desfăşurate de către experţii Universităţii din Bucureşti ca partener principal al MECTS în cadrul Proiectului:

  • îmbunătăţirea calităţii ofertelor de formare continuă astfel încât acestea să devină mai flexibile şi mai adaptate nevoilor cadrelor didactice din cursul primar;
  • creşterea nivelului de formare continuă a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin introducerea unor domenii de formare de actualitate.

Rezultatele acestui proiect sunt impresionante:

  • Un program de formare “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”, pentru cadrele didactice din învăţământul primar de la clasa pregătitoare la clasa a IV-a.
  • Formarea, în cadrul acestui program, a 194 de formatorilor naţionali. Cei 194 de formatori naţionali ce au parcurs programul, susţin cursuri de formare cu aceeaşi tematică de formare în toate judeţele ţării pentru aproximativ 8000 de cadre didactice care vor prelua clasa pregătitoare începând cu acest an şcolar.

Programul de formare a avut în vedere redefinirea profilului de competenţe al cadrelor didactice din învăţământul primar prin, valorificarea competenţelor psihopedagogice cristalizate în concretizarea unei viziuni corecte privind semnificaţia clasei pregătitoare în învăţământul primar, ca forma de pregătire a elevului pentru adaptarea şcolară ulterioară, prin asigurarea unui nivel de dezvoltare optima în domeniile specifice dezvoltării sale armonioase prin parcurgerea şi implicarea activă în ocazii de învăţare cu un accentuat caracter interdiscplinar. Formarea de tip blended learning va permite, în perspectivă, crearea unei comunităţi deschise de profesionişti ce vor dezbate şi soluţiona problemele cu care se vor confrunta pe parcursul anului şcolar viitor.

Universitatea din Bucureşti a valorificat în proiect, expertiza şi prestigiul profesional al unor nume recunoscute în domeniul ştiintelor educaţiei: Prof. Univ. Dr. Ioan Neacşu – formator în cadrul Programului de formare continuă, Prof. Univ. Dr. Sorin Cristea – formator în cadrul Programului de formare continuă, Prof. Univ. Dr. Ovidiu Pânişoară - formator în cadrul Programului de formare continuă, Prof. Univ. Dr. Marin Manolescu – expert în proiect, coordonator ştiinţific al programului de formare continuă, Conf. Univ. Dr. Vasile Molan - formator în cadrul Programului de formare continuă, Lector dr. Cristian Bucur – formator în cadrul Programului de formare continuă, Asistent dr. Camelia Radulescu – expert în proiect. Lector dr. Diana Csorba, coordonator al echipei Universităţii din Bucureşti în cadrul proiectului, responsabilul Programului de formare acreditat şi livrat.

Responsabil proiect: Lector Univ. Dr. Diana Csorba

Site: http://www.icos-edu.ro/

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.