Nicoleta Duță

Nicoleta Duță

1895
Nicoleta Duță
Conf. univ. dr.
Formare a profesorilor
-

Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Formarea Profesorilor, unde susţine activităţi de curs/seminar la disciplinele: Fundamentele Pedagogiei I şi II, Managementul clasei de elevi, Instruire asistată de calculator (Nivel I), Proiectarea şi managementul programelor educaţionale (Nivel II), Metode de evaluare a performanţei (master).

A urmat stagii de formare, perfecţionare şi cercetare în anul 2006-2007 (bursă ERASMUS), 2008-2009 (stagiu de cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat) la Universitatea din Barcelona, Spania; mai 2013 (stagiu de predare Teaching Assignment- TA) la Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca. Desfăşoară activităţi în calitate de membru expert în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale; auditor intern şi membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; membru în Asociaţia Consilierilor din România şi în colectivul redacţional al revistei „Educaţia Azi”, editată de DFP, FPSE şi Centrul de Cercetare pentru Comunicarea Pedagogică. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în reviste de specialitate din ţară / străinătate şi în volumele unor conferinţe naţionale/internaţionale.

Domenii de interes: formarea cadrelor didactice, didactica/pedagogie universitară; proiectarea şi evaluarea programelor sociale/educaţionale; psihologia educaţiei; elearning/TIC; dezvoltare de politici educaţionale, educaţie interculturală.

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.