Cătălina Ulrich

Cătălina Ulrich

2029
Cătălina Ulrich
Prof. univ. dr.
Științele Educației
-

Urmăresc problematica echităţii şi diversităţii în educaţie din diverse perspective (politici, evaluarea programelor, abordări post-moderne, construcţia identitară a elevilor şi profesorilor, calitatea interacţiunilor în spaţiul şcolar, educaţie civică, dezvoltare profesională). Titulara cursurilor: Sociologia educaţiei, Teoria şi practica educaţiei civice, Strategii de intervenţie socio-educaţională în situaţii de risc (licenţă), Construirea şi conducerea echipelor, Învăţarea prin cooperare. Metode interactive de predare – învăţare (master).

Am coordonat studii naţionale de evaluare şi cercetări în domeniul educaţiei pentru grupuri dezavantajate, formarea profesorilor, educaţie timpurie, discriminare multiplă. Folosind cu precădere o metodologie calitativă de cercetare în cadrul unor proiecte internaţionale, am colaborat cu SLO, INTRAC, UNICEF, Open Society Institute, WB, IOM, OSF Soros, EFA, Wolfensohn Institute, Bernard Van Leer Foundation, ISSA, UNESCO.

Ca bursieră Fulbright Post Doc Senior Award la University of Urbana-Champaign am realizat studii de caz în Illinois, New York şi Alabama. Stagiul de cercetare din SUA Project-based Learning: A Multicase Research Project with a Focus on Education for Diversity in U.S. Secondary Schools and Teacher-Education Programs (2011-2012) continuă prin cursurile susţinute şi proiectele de cercetare în desfăşurare.

 

...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.