Admitere

 

Precizări admitere domeniul Științe ale Educației - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2016

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE, STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – forma de învățământ cu frecvență, SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2016, DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

I. CALENDAR

Înscrieri: 13-20 iulie 2016

Program: Luni-Vineri 9.00 – 14.00, Sâmbăta - Duminica 9.00 – 12.00

În zilele de 18, 19 și 20 iulie 2016 programul pentru înscrieri se prelungește până la orele 16.00.

Se prelungește perioada de înscrieri pentru studii universitare de master – domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, învățământ cu frecvență, până sâmbătă - 23 iulie 2016, orele 12.00, pentru programele de studii:

 • Formarea formatorilor
 • Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale
 • Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
 • Învățare, inovare și coaching în educație
 • Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare.
 • Psihopedagogia şcolii incluzive
 • Terapia logopedică în procesele de comunicare
 • Educație timpurie
 • Mentoratul în educație
 • Pedagogii alternative și artă teatrală în educație

 

Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat.În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

II.PROGRAMARE EXAMEN ADMITERE

Nr. Crt. Domeniul Programul de studiu (IF/IFR) Probe de concurs Data susţinere proba

1.

Stiinte ale educatiei Formarea formatorilor

interviu 60%,                      

media licență 40%

25 iulie 2016

2.

Stiinte ale educatiei Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale

interviu 60%,                    

media licență 40%

25 iulie 2016

3.

Stiinte ale educatiei Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

interviu 60%,                      

media licență 40%

25 iulie 2016

4.

Stiinte ale educatiei Învățare, inovare și coaching în educație

interviu 60%,                      

media licență 40%

25 iulie 2016

5.

Stiinte ale educatiei Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare.

interviu 60%,                      

media licență 40%

25 iulie 2016

6.

Stiinte ale educatiei Psihopedagogia şcolii incluzive interviu vocational 70%
media de licenta 30%

25 iulie 2016

7.

Stiinte ale educatiei Terapia logopedică în procesele de comunicare interviu de evaluare a potentialului academic 70%
media examenului de licenta -30%

25 iulie 2016

8.

Stiinte ale educatiei Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie

interviu 60%,
media licență 40%

22 iulie 2016, ora 9:00 CREDIS

9.

Stiinte ale educatiei, interdiscipl. cu psihologie Educație timpurie

interviu 60%,
media licență 40%

25 iulie 2016

10.

Stiinte ale educatiei Management educational (filiala Focșani)

interviu 60%,                      

media licență 40%

23 iulie 2016

 

11.

Stiinte ale educatiei Management educational (filiala Buzău)

interviu 60%,                      

media licență 40%

25 iulie 2016

12.

Stiinte ale educatiei Mentoratul în educație

interviu 60%,                      

media licență 40%

25 iulie 2016

13.

Stiinte ale educatiei - interdisciplinar cu teatru si artele spectacolului Pedagogii alternative și artă teatrală în educație

interviu 60%,                      

media licență 40%

25 iulie 2016

14.

Stiinte ale educatiei Consiliere școlară (IFR)

interviu 60%,                      

media licență 40%

23 iulie 2016 CREDIS

15.

Stiinte ale educatiei Management educațional(IFR)

interviu 60%,                      

media licență 40%

23 iulie 2016 CREDIS

16.

Stiinte ale educatiei Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie(IFR)

interviu 60%,                      

media licență 40%

22 iulie 2016, ora 9:00 CREDIS

III. AFIŞARE REZULTATE CONCURS ADMITERE – DATA LIMITĂ - 27 iulie

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

 1. La concursul de admitere la studii universitare de master se pot înscrie absolvenți cu diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. La admitere pot candida si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare
 3. Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master, sesiunea 2016, absolvenţi cu diplomă de licenţă din orice domeniu.
 4. Examenul de admitere se organizează pe grupuri de programe. Candidații declarați respinși la programul pentru care au optat inițial au astfel posibilitatea de a solicita redistribuirea la oricare dintre celelalte programe din grupul respectiv, în limita locurilor rămase disponibile, repectându-se criteriile de admitere.

GRUPUL 1 - PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE COMUNĂ

 1. Formarea formatorilor
 2. Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale
 3. Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie
 4. Mentoratul în educaţie
 5. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
 6. Educaţie timpurie
 7. Învățare, inovare și coaching în educație
 8. Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare

GRUPUL 2 - PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE COMUNĂ

 1. Psihopedagogia şcolii incluzive
 2. Terapia logopedică în procesele de comunicare

GRUPUL 3 - PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE SPECIFICĂ

 1. Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie – IF/IFR (concursul de admitere se desfăşoară la Departamentul CREDIS, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46)
 2. Consiliere școlară (IFR) (concursul de admitere se desfăşoară la Departamentul CREDIS, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46)
 3. Management educațional(IFR) (concursul de admitere se desfăşoară la Departamentul CREDIS, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46)
 4. Management educaţional (filiala Focşani)
 5. Management educaţional (filiala Buzău)

Pentru aceste programe de studii, candidații pot fi admiși doar la masterul pentru care s-au înscris, fără posibilitatea de a fi redistribuiți.

TAXA DE ADMITERE: 250 lei

PROBE DE CONCURS

GRUPUL 1 - PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE COMUNĂ
1. Formarea formatorilor

Interviu din tematică - 60%..

Media examenului de licență - 40%

2. Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale
3. Pedagogii alternative și artă teatrală în educație
4. Mentoratul în educație
5. Consiliere școlară și dezvoltarea carierei
6. Educație timpurie
7. Strategii inovative de învățare. Masterat didactic
8. Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltare
 GRUPUL 2 - PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE COMUNĂ
1. Psihopedagogia școlii incluzive

Media examenului de licență– 30%

Interviu vocational – 70% 

(structurat de motivații, aspirații și interese - fără tematică)

2. Terapia logopedică în procesele de comunicare

Media examenului de licență - 30%

Interviu de evaluare a potentialului academic - 70%

– se desfasoara pe baza evaluarii documentelor depuse in portofoliul academic

Criterii de evaluare la proba de interviu:
Evaluarea portofoliului academic. Acesta va fi depus de canditati cu ocazia inscrierii si va contine:

CV-ul academic: date personale de baza, informatii cu privire la parcursul academic universitar, activitati relevante pentru performanta academica (voluntariat, participari la conferinte, workshop-uri, cursuri, publicatii personale, alte activitati extracurriculare semnificative pentru dezvoltarea academica personala)

Copii dupa documentele doveditoare pentru orice aspect inclus in CV: diplome de participare, la conferinte/worckshop-uri, publicatii personale, adeverinte care certifica activitatile de voluntariat sau absolvirea unor cursuri relevante pentru dezvoltarea academica personala

Un eseu care sa puna in valoare aspecte legate de motivatia participarii la acest program de master (eseul va avea maxim 2 pagini si va fi depus la inscriere)

Comisia va derula un interviu cu candidatul in legatura cu diferite aspecte cuprinse in documentele din portofoliul academic.
Evaluarea se va face cu o nota a carei pondere va fi de 70% din nota finala a examenului de admitere.

 
GRUPUL 3 - PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE SPECIFICĂ
3. Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (concursul de admitere se desfăşoară la Departamentul CREDIS, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46)

Interviu din tematică - 60%..

Media examenului de licenţă - 40%

4. Management educațional (filiala Focșani)

Interviu din tematică - 60%. 

Media examenului de licență – 40%

5. Management educațional (filiala Buzău)

Interviu din tematică - 60%.

Media examenului de licență – 40%

CRITERII DE DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale, departajarea se face în funcţie de:

 1. media generală a anilor de studii de licență;
 2. media examenului de licență.

CLASIFICARE

Clasificarea se face după principiul „media înaintea opțiunii (buget/taxă)”.

Candidații trebuie să specifice pe fișa de înscriere opțiunea pentru forma de finanțare BUGET sau/ ȘI TAXĂ( pot opta pentru ambele).

Candidații sunt admiși în ordinea mediilor, până la completarea locurilor disponibile - buget/taxă.

La finalul anului de studiu, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul urmator de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

ETAPE CLASIFICARE ADMITERE

1 Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform principiului „media înaintea opțiunii (buget/taxă)”

 * CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL!

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat şi licenţă în original, în termen de 2 zile de la data afișării rezultatelor, în cazul în care nu au depus originalul la înscriere. Neprezentarea diplomei în original la termen, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor:

 • Copia chitantei de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5 Bucuresti.
 • diploma de bacalaureat şi licenţă în original (pentru candidații care nu urmează şi un alt program de masterat)
 • diploma de bacalaureat şi licenţă în copie legalizată și adeverință de admis /student   (pentru candidații care au fost admiși / urmează şi un alt program de masterat și nu au depus documentele la inscriere)

Neprezentarea la termen a documentelor menționate pentru confirmarea locului cu taxă, duce la pierderea locului.

2        Stabilirea clasamentului după perioada de confirmare a locului ocupat se face pastrând principiul „media înaintea opțiunii (buget/taxă)”. Candidații care în urma reclasificării se vor afla pe lista de așteptare vor putea solicita ocuparea unui loc prin redistribuire la un alt program din cadrul grupului de programe la care au candidat (dacă vor mai fi locuri disponibile), în baza unei cereri depuse la Secretariat.

3        Doar candidații care au depus solicitări pentru ocuparea unui loc rămas disponibil vor fi clasificați, strict în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere, rezultând astfel clasamentul final.

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 3100 lei/an de studiu

Ultima modificare Marți, 19 Iulie 2016 16:38
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.