26 Apr

Educația la timpul viitor: scenarii și resurse - a VII-a ediție a Sesiunii naționale de comunicări științifice pentru studenții din domeniul Științele Educației

În data de 11 mai 2018 în cadrul Departamentului de Științele Educației va avea loc a VII-a ediție a Sesiunii naționale de comunicări științifice pentru studenții din domeniul Științele Educației: Educația la timpul viitor: scenarii și resurse.

Cele patru secțiuni ale sesiunii de comunicări științifice sunt:

 1. Schimbare și inovare în educație – impact asupra performanțelor școlare

Repere: Reforma învățământului și performanța școlară - politici educaționale, management educațional, calitate în educație, evaluare, curriculum

 1. Provocări ale noilor paradigme în educație – scenarii și soluții

Repere: Noile paradigme ale educației – implicații sociale și profesionale - învățarea centrată de elev, învățarea pe parcursul întregii vieți, programe educaționale centrate pe rezultate, centrarea pe formarea – dezvoltarea competențelor (-cheie, specifice, transversale ș.a.), educatia in mass media

 1. Oricine poate învăța orice, oricând, oriunde sau despre educația nonformală și informală azi

Repere: Natura și rolul educației nonformale și informale în societatea contemporană - contexte educaționale, antreprenoriat educațional, recunoaștere și validare competențe dobândite în contexte nonformale și informale, expertiza în educație nonformală și informală - standarde ocupaționale

 1. Educație și media

Repere: Temele educaționale și reflectarea lor în mass media – presa educațională, teme recurente în media, discurs și interpretare în abordarea jurnalistică a educației, remodelarea comunicării publice cu tematică educațională

Date importante:

1 mai – titlul și rezumatul lucrării, înscriere  (formular online) 

5 mai - text complet și confirmare participare (pentru prezentarea lucrării)

Contact și informații: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Link către formularul de înregistrare:

https://docs.google.com/forms/d/10uK2okX10b_Brabipunes668ewuhzJrh9g5zSOF9ypw/edit

Citeşte mai departe ...
26 Apr

“Educația timpurie, factor de facilitare a accesului la educaţie” - Raport al Centrului de Cercetare și Promovare a Echității în Educație

Raport al Centrului de Cercetare și Promovare a Echității în Educație

eveniment 27 martie 2018  

În data de 27 Martie 2018, a avut loc manifestare științifică  de tip masă rotundă cu tema: “Educația timpurie, factor de facilitare a accesului la educaţie ”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație cu sprijnul Băncii Mondiale.  

Au fost prezenţi experţi din domeniul educaţiei timpurii: profesor univ.dr.emerit d-na Vrasmas Ecaterina, profesori practicieni, experţi de la Banca Mondială, Unicef, Ministerul Educaţiei Naţionale, doctoranzi ai Universității din București, studenți ai Departamentului de Științele Educației, reprezentanţi organizaţii neguvernamentale Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, Fundaţia World Vision România, formatori de la Casa Corpului Didactic Bucureşti.

Scopul acestui eveniment a fost de a construi punți de legătură între cercetările realizate în cadrul Școlii Doctorale, facilitarea accesului la date deschise  pentru demersurile de cercetare ale studenţilor doctoranzi, precum şi conectarea diferitelor categorii de experţi și decidenți  pentru a identifica soluţii de promovare a echităţii la nivelul educaţiei timpurii, ca factor de acces la o educaţie incluzivă de calitate pentru toţi copiii.

În cadrul întâlnirii s-au prezentat următoarele subteme:

 • Legislația românească în domeniul educației, de la prima lege a educației şi până în prezent, din perspectiva asigurării accesului la educație, d-na drd.Viorica Preda, inspector general Ministerul Educaţiei şi reprezentant CCPEE
 • Importanţa educaţiei timpurii, prezentare noi cercetări de la Harvard, d-na prof.univ. dr.emerit Vrasmas Ecaterina, Universitatea Bucureşti
 • Inițiative UNICEF pentru susținerea accesului la o educație timpurie de calitate,

d-na Luminița Costache, specialist educaţie UNICEF România.

 • Inițiative ale Băncii Mondiale privind educația timpurie, d-nele Mariana Moarcăș și Alina Sava, experți ai Băncii Mondiale România
 • Preocupări ale Comisiei Naționale de Specialitate-CNS, din perspectiva asigurării accesului la educaţie timpurie. D-na Daniela Răileanu, reprezentant CNS.
 • Echitatea și calitatea educației în cercetarea educațională, d-na drd.Mariana Arnăutu, specialist educaţie World Vision România şi reprezentant CCPEE

Concluziile acestui eveniment ştiinţific au punctat următoarele aspecte discutate:

 • Calitatea, echitatea, eficienta si incluziunea în educaţia timpurie sunt cei 4 piloni importanţi de care reformele in educaţie au nevoie pentru a se realiza.
 • Măsurile de alocare a resurselor financiare sunt minimale, deşi la nivel declarativ şi în documentele guvernamentale se afirmă ca educaţia timpurie este o prioritate naţională,, strategia pe educaţie timpurie nu este adoptată.
 • Asigurarea calităţii în educaţia timpurie necesită resurse adecvate, schimbarea mentalităţii la nivelul profesioniştilor, părinţilor şi comunităţii, formare continuă, inovaţie şi cercetare în acest domeniu. Este necesară o atenţie sporită asupra educaţiei timpurii pentru grupa de vârsta copilul antepreşcolar 0-3 ani, există standarde de calitate elaborate de ARACIP, dar nu sunt adoptate. Doar accesul la educaţie timpurie, fără asigurarea calităţii acesteia nu înseamnă nimic.
 • O educaţie timpurie de calitate se realizează cu implicare din partea comunităţii şi a părinţilor. Educaţia timpurie se realizează împreună cu educaţia parentală, şi este necesară corelare viitoarelor strategii pe aceste domenii.
 • Abordarea sistemelor pentru rezultate mai bune în educație - SABER, este un instrument nou de evaluare şi măsurare, elaborat de către Bancia Mondială, care colectează și analizează informații privind politicile educaționale din peste 100 de țări. SABER evaluează țările și evidențiază domeniile de reformă pentru a se asigura că toți copiii și tinerii merg la școală și învață. Datele sunt deschise şi pot fi utilizate pentru a ghida reformele și investițiile începând de la învățământul preșcolar la cel terțiar, precum și  dezvoltarea competențelor. http://saber.worldbank.org
 • Domeniul ştiintelor educatiei, este cel mai putin cautat domeniu în România, de exemplu conform ultimului raport ARACIS, la Şcoala Doctorală pe acest domeniu sunt doar 3,6 % din numărul studenţilor doctoranzi. Este necesară o investiţie şi promovare a acestui domeniu la nivelul învăţământului superior.
 • În România ne confruntăm cu trei realităţi diferite pe participare la învăţamântul preşcolar, în urban avem rata de participare 97% şi în rural participarea este aproape inexistentă, diferenta este foarte mare, o altă realitate este cea a copiilor ai caror părinţii sunt plecaţi în străinătate, şi aceste realităţi ne conduc la inechitate, segregari în şcoli.
 • Măsurile sociale ca de exemplu, la tichetul pentru grădiniţă şi bursa banii pentru liceu, plafonul propus este prea mic, foarte puţine persoane se încadrează şi nu pot aplica-beneficia de aceste măsuri sociale care facilitează accesul la educaţie. Sunt necesare evaluări ale acestor programe sociale şi ajustarea lor pentru a răspunde nevoilor copiilor.
 • Standardele de cost pe elev sunt subestimate, costul real de exemplu pe învăţământ preşcolar - este de 3700 lei în urban/ şi în rural este de 2760 lei.
 • Resursele umane din domeniul educaţiei timpurii, la nivel de învăţământ preşcolar, educatoarele sunt calificate şi bine pregătite la nivel de studii superioare, în grădiniţe – infrastructura educaţională şi mediul permite o mai bună colaborare, lucrul in echipa, depăşirea unor posibile bariere mult mai uşor, şi o mai mare implicare a părinţilor şi autorităţilor locale în dezvoltarea de comunităţi educaţionale inclusive.
 • La nivel global, Global Education Forum 2018, există o preocupare în ceea ce priveşte cultura organizaţională din şcoli, atitudinea şi formarea continuă profesorilor, cu accent pe inovatie. https://www.educationandskillsforum.org/ehome/gesf2018/home/
 • Toate cercetările au demonstrat că aproape toţi copiii se descurcă mai bine din punct de vedere academic şi social în structuri incluzive - Indexul incluziunii reprezintă un set de instrumente resursă pentru dezvoltarea procesului de învățare și participare în școli. Indexul a fost elaborat de Tony Booth și Mel Ainscow, şi a fost tradus în limba română, în cadrul proiectului INCLUES:Clues to inclusive and cognitive education, http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Romanian.pdf

O concluzie finală sumarizată de participanţi, se referă la faptul că educaţia timpurie este o premisă importantă în procesul de incluziune socială şi totodată o condiţie pentru performanţa academică şi socială, care se realizează cu resurse adecvate şi  în echipă cu personal bine pregătit. Pentru mai multe informații despre acest eveniment,precum şi alte evenimente şi resurse ştiinţifice  va invităm să accesați site-ul Centrului:

http://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee/stiri-si-evenimente

Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE) este o inițiativă a Școlii Doctorale din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și a Departamentului de Științele Educației, în colaborare cu Asociația RENINCO România. Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE) reprezintă o structură de cercetare menită să genereze și să promoveze excelența în cercetare. Activitatea de cercetare – dezvoltare se desfășoară în conformitate cu strategia Universitatea Bucureşti şi este orientată către activități de cercetare si promovare în domeniul echității în educație. În acest sens, scopul CCPEE este sprijinirea și promovarea echității în educație.

Citeşte mai departe ...
26 Apr

„Promoting teachers' success in their induction period - PROTEACH”

„Promoting teachers' success in their induction period - PROTEACH”

PROTEACH este un proiect Erasmus + de tip KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education și are ca scop îmbunătățirea calității formării cadrelor didactice din Israel prin parteneriate in inserția profesionala a cadrelor didactice. Universitatea din București, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, va contribui la definirea rolurilor și responsabilităților instituțiilor de învățământ superior în inserția profesionala a cadrelor didactice stagiare și definirea unor rute alternative de formarea mentorilor de stagiatură.

Proiectului PROTEACH este realizat în parteneriat cu șapte colegii de formarea profesorilor din Israel (Kibbutzim College of Education, Mofet Institute, Beit Berl College, Kaye Academic College, Gordon Academic College of Education, The College of Sakhnin, Talpiot Academic College) și patru uuniversități europene (The University of Salzburg, University of Bucharest, University of Exeter, Tallinn University).

Membrii proiectului:

 • lector univ. dr. Mihaela Stângu (director de proiect)
 • lector univ. dr. Elena Marin (cercetător)
 • profesor univ. dr. Romiță Iucu (cercetător)

Mai multe informații despre proiect găsiți pe site-ul: http://www.proteach-project.org/

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.