Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE  NECESARE – ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER DOMENIUL P..." /> Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE  NECESARE – ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER DOMENIUL P..." /> Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2021 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2021

ACTE  NECESARE – ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DOMENIUL PSIHOLOGIE

IULIE – SEPTEMBRIE  2021

 

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta,
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare (CNRED) (dacă este cazul);
 • Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară/adeverința de absolvire (pentru promoția 2021);
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • document justificativ pentru apartenența la o categorie specifică (rom). Pentru candidații care optează pentru acest tip de loc: cerere (descarca de aici) + adeverință de apartenență la etnia romă.
 • adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;
 • fotografie - format jpeg.;
 • CI/pașaport în copie lizibilă.
 • Scrisoare de intenție
 • CV+anexe
 • Declarație pe proprie răspundere

 

Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master  se adaugă :

 • adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget și perioada în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității.

Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă:

-  diploma de master ;

-  adeverinţă cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 de ani) se va prezenta unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 

ACTE  NECESARE – ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

IULIE – SEPTEMBRIE  2021

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta,
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare (CNRED) (dacă este cazul);
 • Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară/adeverința de absolvire (pentru promoția 2021);
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • document justificativ pentru apartenența la o categorie specifică (rom). Pentru candidații care optează pentru acest tip de loc: cerere + adeverință de apartenență la etnia romă.
 • adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;
 • fotografie - format jpeg.;
 • CI/pașaport în copie lizibilă.

 

Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master  se adaugă :

 • adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget și perioada în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității.

Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă:

-  diploma de master ;

-  adeverinţă cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 de ani) se va prezenta unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 

 

Ultima modificare Joi, 08 Iulie 2021 01:18
Evaluaţi acest articol
(37 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.