Admitere

  • amfiteatru 1
  • amfiteatru 2
  • amfiteatru 3
  • amfiteatru 4
  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

COM_MINITEKWALL_FILTER_BY_CATEGORY
18 Iunie 2018

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o…

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o Identitate Completă în Carieră  - PRACTICC -   Acest mesaj îți este dedicat și te contactăm din partea FPSE. Dragă…
16 Iunie 2018

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene Nr.crt. Data Ora Disciplina Profesor Sediul unde se desfășoară 1.        25.06 10,00 Didactica domeniului – Științe umane Adina Pescaru Complex Leu 2.        25.06…
15 Iunie 2018

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic)

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic) - 18 iunie 2018, ora 9:00, Complex Leu, etaj 5 Comisia 1 - sala 512 (A-F), Comisia 2 - sala 515 (G-N), Comisia 3 - sala 502…
14 Iunie 2018

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Departamentul de Formare a Profesorilor   ANUNȚ SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018   FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 18 iunie ora 11.00,…
03 Iunie 2018

Programul de masterat "Open Mind - An International Master Program in Cognitive Science"

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

OPEN MIND is a two-year master program in cognitive science, taught by an international group of experts from relevant disciplines of cognitive science. The language of instruction and professional communication is English. The classes are…

Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2017

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2018

- fişă tip de înscriere;
- diploma de bacalaureat în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;
- diploma de licență în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau adeverință (în cazul promoției 2018);
- documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
- foaie matricolă/ supliment la diplomă în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;
- certificat de naștere în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;
- certificat de căsătorie în original şi copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul);
- adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
- trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);
- CI în copie lizibilă;
- CV și dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului (doar pentru programele de master din cadrul domeniului PSIHOLOGIE);
- dovada plății taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau online, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept).
Pentru programele de studii la forma de învățământ IFR și TICE (IF) taxa se achită la sediul Departamentului CREDIS din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46.
- 2 coli A4;
- dosar plic alb.

Taxă de admitere studii universitare de master: 250 lei

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de plată a taxei de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:
- certificatele de deces ale părinților - copii pentru certificare conform cu originalul (în cazul celor orfani de ambii părinți);
- adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Pentru studenții care urmează un alt program de studii universitare de master: adeverință din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada in care a beneficiat de bursă, diploma de bacalaureat și diploma de licență în copie certificată conform cu originalul.

Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master: diploma de bacalaureat și diploma de licență în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau echivalenta acesteia, adeverinţă de la prima facultate cu specificarea numarului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care s-a primit bursă.

ACCESUL ÎN SALA DE ÎNSCRIERI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ESTE PERMIS DOAR CANDIDAȚILOR.

Ultima modificare Joi, 22 Martie 2018 21:29
Evaluaţi acest articol
(22 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.