Admitere

Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2016

 • fişă tip de înscriere;
 • diploma de bacalaureat in original şi xerocopie;
 • diploma de licență in original şi copie sau adeverintă (in cazul promoției 2016);
 • foaie matricolă/ supliment la diploma în copie;
 • certificat de nastere in copie legalizata;
 • certificat de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);
 • adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru programul de studiu la care candideaza (de la medicul de familie);
 • trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);
 • CI în copie lizibilă;
 • CV si dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului (pentru programele de master din cadrul domeniului PSIHOLOGIE);
 • chitanta de plata a taxei de admitere  - 250 LEI – achitată în cont BCR deschis la sectorul 5 –RO 51 RNCB 0076010452620069 sau la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept);
 • 2 coli A4;
 • dosar plic alb.

Pentru studentii care urmează un alt program de studii universitare de master: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student cu drept de inscriere la concursul de admitere cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, diploma de bacalaureat și diploma de licență in copie legalizata;

Pentru absolventii unui alt program de studii universitare de master: diploma de bacalaureat și diploma de licenta in original şi copie sau echivalenta acesteia şi adeverinţă de la prima facultate cu specificarea numarului de ani efectuati la buget sau taxă.

Ultima modificare Luni, 09 Mai 2016 13:49
Evaluaţi acest articol
(12 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.