Pedagogie

Stiintele Educatiei - Pedagogie:

Misiunea fundamentala a programului de studii în Stiintele Educatiei - Pedagogie vizeaza calificarea specialistilor în domeniul educatiei si formarii pentru a contribui la cresterea calitatii resurselor umane si la dezvoltarea sistemului educational din România.

Obiectivele principale propuse studentilor acestei specializari:

 • Specializarea în doua domenii profesionale de interes major pentru piata muncii: Educatie si formare si Pedagogie sociala si consiliere.
 • Pregatirea ca specialisti în domeniul educatiei si formarii, prin dezvoltarea competentelor necesare exercitarii profesiunilor specifice la nivel organizational, institutional, comunitar local si national.

Posibilitati de încadrare pe piata muncii ale absolventilor programului de studii Pedagogie:

 • formarea si dezvoltarea resurselor umane
 • elaborarea, implementarea si evaluarea de proiecte educationale
 • consiliere si orientare scolara si profesionala
 • asistarea persoanelor aflate în situatie de risc
 • sistemul de învatamânt preuniversitar si universitar
 • managementul resurselor umane
 • managementul institutiilor educationale
 • cercetare în domeniul educatiei
 • marketing educational
 • programe de educatie permanenta
 • activitati de consultanta si evaluare de programe socio-educationale
 • expertiza în proiectarea si implementarea curriculumului si a programelor de formare initiala si continua

Piata muncii pentru absolventii cu licenta în specializarile Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei s-a transformat si s-a diversificat foarte mult în ultimii ani.  De exemplu, în ceea ce priveste piata muncii pentru absolventii cu licenta în Pedagogie se observa o trecere de la o dominanta a profesiei didactice catre alte domenii legate mai ales de formarea continua a adultilor si programe de lifelong learning, managementul proiectelor si al programelor educationale  în sectorul public, non-profit sau privat, formarea si dezvoltarea resurselor umane, consultanta în procese de învatare, educatia si asistarea persoanelor aflate în situatie de risc etc.

Durata de studii – ciclul licenta – este de 3 ani, cursuri de zi, acestea finalizându-se cu sustinerea examenului de licenta.

Primii doi ani de studiu sunt comuni si includ cursuri precum: Psihologia generala si a dezvoltarii, Managementul clasei de elevi, Educatie interculturala, Sociologia educatiei, Instruire asistata de calculator, Practica profesionala, Consiliere educationala, Management educational etc.

Anul III specializeaza în:

 • EDUCATIE SI FORMARE (cursuri: Managementul resurselor umane, Metode si tehnici de formare, Managementul proiectelor, Psihopedagogia creativitatii etc.) sau
 • PEDAGOGIE SOCIALA SI CONSILIERE (cursuri: Managementul organizatiilor non-profit, Educatia si asistarea persoanelor cu cerinte speciale, Pedagogie sociala, Parteneriat socioeducational etc.)

Studentii admisi la Stiintele Educatiei – PEDAGOGIE au posibilitatea de a obtine diplome duble (double degree): Universitatea din Bucuresti – Licenta în Pedagogie si VIA University College din Danemarca – Licenta în Pedagogie Sociala în urma unui stagiu de pregatire teoretica si practica în Danemarca.

 

Evaluaţi acest articol
(20 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.