29 Mai

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE, REEXAMINĂRI PERIOADA 28.05.2018-02.06.2018 DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 • 29 Mai 2018 |
 • Publicat în Avizier

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANȚE, REEXAMINĂRI

PERIOADA 28.05.2018-02.06.2018

DOMENIUL: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 1. 1. MASTER - CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Planificarea și dzvoltarea carierei

Conf. Cosmina Mironov

30.05.2018/ora 15.30

 

2.        

Consiliere și terapie de familie

Conf. Mariana Popa

30.05.2018/ora 10.00

 

3.        

Consilierea elevilor cu dificultăți de învățare

Prof. Ecaterina Vrasmaș

02.06.2018/ora 9.00

 

4.        

Managementul resurselor umane

Prof. Ioan Neacșu

31.05.201/ora 14.00

 

5.        

Tehnici de comunicare în consiliere

Prof. Ecaterina Vrasmaș

02.06.2018/ora 9.00

 

6.        

Managementul stresului

Prof. Elena Stănculescu

29.05.2018/ora 10.00

 

7.        

Practică în consiliere

Conf. Cosmina Mironov

30.05.2018/ora 15.30

 
 1. 2. MASTER - MANAGEMENTUL ȘI EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Metode avansate de cercetare

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

2.        

Managementul calităţii în educaţie

Prof. Ioan Neacșu

31.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Managementul proiectelor

Dr. Magda Balica

29.05.2018/ora 10.00

 

4.        

Tehnologii de Informare și Comunicare (TIC) în managementul organizaţiilor educaţionale

Prof. Bogdan Logofătu

02.06.2018/ora 9.00

Sala 219 –Fac. de Drept

5.        

Analiza şi dezvoltarea politicilor educaţionale

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

 

6.        

Practică de cercetare

Conf. Firuța Tacea

30.05.2018/ora 11.00

 
 1. 3. MASTER – ÎNVĂȚARE, INOVARE ȘI COACHING ÎN EDUCAȚIE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Strategii interctive de predare – învățare. Învățare prin cooperare

Prof. Cătălina Ulrich

   

2.        

Managementul curriculumului

Lect. Firuța Tacea

30.05.2018/ora 11.00

 

3.        

Noile media în educație

Prof. Anca Nedelcu

31.05.2018/ora 14.00

 

4.        

Metode avansate de cercetare educațională

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

5.        

Practica sub supervizare

Prof Lavinia Bârlogeanu

30.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Tendințe în domeniul formării şi dezvoltării profesionale

Prof. Romiță Iucu

   

7.        

Formare în coaching: metode si tehnici

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

8.        

Managementul comunicării şi al conflictelor educaționale

Prof.Ovidiu Pânișoară

e-mail

 

9.        

Autobiografiile educative

Prof Lavinia Bârlogeanu

30.05.2018/ora 14.00

 

10.    

Dezvoltarea şi evaluarea programelor educaţionale

Prof. Marin Manolescu

29.05.2018/ora 11.00

Leu

 1. 4. MASTER - FORMAREA FORMATORILOR

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Formarea si dezvoltarea resurselor umane in organizatii

Cristian Scholtes

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

2.        

Practica de training

Prof. Anca Nedelcu

31.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Consultanță de proces, coaching și mentorat

Marian Staș

   

4.        

Leadership în economia cunoașterii

Prof. Magdalena Platis

29.05.2018/ora 10.00

Univ. Nicolae Titulescu,

 Amf. 3

5.        

Managementul performanței

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

6.        

Practica de cercetare

Prof. Lucian Ciolan

31.05.2018ora 15.00

Sala 3

 

 1. 5. MASTER - TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN PROCESELE DE COMUNICARE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Consiliere psihopedagogică și în asisitența socială

Lect. Valentina Vartic

29.05.2018/ora 10.00

 

2.        

Relație și determinare în tulburările comunicării și tulburările neuromotorii

Lect. Buică-Belciu Cristian

31.05.23018/ora 14.00

 

3.        

Perspective în recuperarea psihopedagogică

Lect. Buică-Belciu Cristian

31.05.23018/ora 14.00

 

4.        

Psiholingvistică și fonetică

Conf. Maria Neagoe

   

5.        

Practică de specialitate

Viorel Agheană

29.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Ergoterapie, artterapie, ludoterapie

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

7.        

Metode și tehnici de cercetare în psihopedagogia specială

Prof. Verginia Crețu

29.05.2018/ora 14.00

 

8.        

Programe de comunicare și limbaje augmentaive

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 

9.        

Activități de cercetare pentru pregătirea dizertației

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 
 1. 6. MASTER - PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data/Ora

Sala

1.        

Educația pentru drepturile copilului

Prof. Verginia Cretu

29.05.2018/ora 14.00

 

2.        

Directii moderne

Conf. Roxana Urea

29.05.2018/ora 14.00

 

3.        

Terappi educational recuperative

Prof. Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

4.        

Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

Lect. Emilia Oprișan

30.05.2018/ora 10.00

 

5.        

Metode de cercetare în educația integrate și designul propunerilor de finanțare

Prof. Verginia Cretu

29.05.2018/ora 14.00

 

6.        

Activitate de cercetare pentru pregătirea dizertației

Lect. Emilia Oprișan

30.05.2018/ora 10.00

 

7.        

Psihopedagogia integrării elevilor cu tulburări de comportament

Conf. Mariana Popa

30.05.2018/ora 10.00

 

8.        

Strategii de integrare educațională pentru elevii supradotați

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 

9.        

Teoria și practica conducerii organizațiilor pentru persoanele cu handicap

Prof.univ.dr Florin Verza

31.05.2018/ora 11.00

 

10.     

Practica de specialitate

Asist. Viorel Agheană

29.05.2018/ora 14.00

 

11.     

Terapie coupațională

Prof.univ. Doru Popovici

29.05.2018/ora 12.00

 
 1. 7. MASTER - PEDAGOGII ALTERNATIVE ȘI ARTĂ TEATRALĂ ÎN EDUCAȚIE

Nr. crt

Disciplina

Profesor

Data

Sala

1.        

Strategii didactice interactive de stimulare a inteligenţelor multiple

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

2.        

Inteligența emoțională  în  copilărie și adolescență

Prof. Elena Stănculescu

29.05.2018/ora 10.00-12.00

 

3.        

Fundamente ale pedagogiilor alternative: Montessori, Freinet

Prof. Elena Rafailă / Lect. Anca Petrescu

31.05.2018/ora 15.00

Leu

4.        

Alternative educaționale: perspectivă istorică

Conf.  Diana Csorba

31.05.2018/ora 14.00

 

1.        

Fundamente ale Pedagogiei alternative Step-by-step

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

2.        

Metode de cercetare educațională

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

3.        

Tehnici de retorică și comunicare eficientă

Dr. Alexandru Vlad

30.05.2018/ora 16.00

Sala 6

4.        

Practică de specialitate

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

5.        

Dimensiunea reflexivă a profesiei didactice

Prof. Vasile Molan

   

6.        

Evaluarea în alternativele educaționale

Prof. Marin Manolescu

29.05.2018/ora 11.00

Leu

7.        

Managementul conflictelor educaționale

Lect. Cornelia Stefănescu

31.05.2018/ora 13.00

 

8.        

Teatrul în educație

Dr. Alexandru Vlad

30.05.2018/ora 16.00

Sala 6

9.        

Practica spectacolului educativ

Prof. Crenguța Oprea

30.05.2018/ora 14.00-16.00

 

10.     

Mastery learning și învățarea cooperativă

Prof. Ion Negreț

29.05.2018/ora 9.00

Fac. de Istorie-Amf. Iorga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte mai departe ...
29 Mai

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE 28.05.2018-02.06.2018 STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

 • 29 Mai 2018 |
 • Publicat în Avizier

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE

28.05.2018-02.06.2018

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER-DOMENIUL PSIHOLOGIE

MASTER Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL II

 1.  

Evaluare - Psychological Profiler

Ion Duvac

02.06.2018

Mail

 
 1.  

Psihoterapii cognitiv-comportamentale

Irina Holdevici

01.06.2018

17.00

 
 1.  

Evaluarea psihologică și consilierea personalului militar

Daniela Ionescu

     
 1.  

Agresivitate si psihopatologie socială

Cristina Pripp

28.05.2018

Mail

 
 1.  

Psihocriminologie

Mihai Jurcă

29.05.2018

10.00

 
 1.  

Practici în managementul organizației și etică profesională

G. Moraru

28.05.2018

18.00

 
 1.  

Cercetare psihologică aplicată în domeniul militar

Romeo Crețu

29.05.2018

9.00

 
 1.  

Managementul stresului operațional și asistare psihologică

Violeta Rotărescu

29.05.2018

16.00

 
 1.  

Managementul comunicării și operații psihologice

Moise Annemarie

29.05.2018

8.00

 
 1.  

Pregătirea psihologică a personalului și managementul incidentelor critice

Vasile Marineanu

30.05.2018

17.00

 
 1.  

Practică (analiza psihologică a informației)

Ion Duvac

02.06.2018

Mail

 
 1.  

Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație)

Cornel Mincu

28.05.2018

10.00

 

MASTER Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL II

1.       

Analiza de climat organizațional și de leadership

Eugen Avram

01.06.2018

9.00

 

2.       

Legislație în managementul resurselor umane

Gelu Moraru

28.05.2018

18.00

 

3.       

Comunicare organizațională

Rotarescu Violeta

29.05.2018

16.00

 

4.       

Strategii concurențiale în afaceri

Elena Druica

Mihaela Sandu

29.05.2018

14.00

Facultatea de Matematica, etaj 1, sala 117

5.       

Practică (training organizațional)

Lacatus Cristian Dorel

-

-

 

6.       

Practici și tehnici de optimizare la nivel individual și de grup

Daniela Ionescu

     

7.       

Practici de motivare organizațională

Romeo Crețu

29.05.2018

9.00

 

8.       

Comportamentul consumatorului

Ioana David

30.05.2018

16.00

 

9.       

Patologie și terapie organizațională

Violeta Rotarescu

29.05.2018

16.00

 

10.   

Comportament organizațional aplicat

Georgeta Pânișoară

30.05.2018

8.30

 

11.   

Evaluarea și managementul emoțiilor în organizații

Mihai Ciolacu

31.05.2018

18.00

 

12.   

Practică (stagiu pentru elaborarea tezei de disertație)

Romeo Crețu

29.05.2018

9.00

 

MASTER Sănătate ocupațională și performanța resursei umane

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL II

1.       

Managementul performanței

Ioana David

30.05.2018

16.00

 

2.       

Formarea profesională, training și coaching

Andreea Petruș

-

-

 

3.       

Calitatea vieții la locul de muncă și dezvoltarea excelenței

Violeta Rotarescu

29.05.2018

16.00

 

4.       

Consiliere psihologică în context organizațional

Ioana Podină

31.05.2018

17.00

 

5.       

Practică de cercetare

Dragoș Iliescu

31.05.2018

9.00

 

6.       

Intervenții pentru promovarea sănătății ocupaționale

Coralia Sulea

31.05.2018

9.00

 

7.       

Managementul conducerii și performanței de grup

Eugen Avram

01.06.2018

9.00

 

8.       

Dezvoltarea competențelor emoționale în organizație

Andreea Petruș

30.05.2018

13.00

 

9.       

Legislația în domeniul muncii și sănătății ocupaționale

Gelu Moraru

28.05.2018

18.00

 

10.   

Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație)

Dragos Iliescu

31.05.2018

9.00

 

MASTER Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL II

1.       

Teoria și practica măsurării. Aplicații psihologice în consilierea educațională

Adrian Luca

01.06.2018

8.00

 

2.       

Managementul conflictelor în clasă prin mediere

Raluca Tomșa

30.05.2018

10.00

 

3.       

Managementul performanței școlare și consiliere vocațională

Cornel Mincu

28.05.2018

10.00

 

4.       

Terapii ocupaționale aplicate în educație

R. Foloștină

-

-

 

5.       

Practică supervizată

Cornel Mincu

28.05.2018

10.00

 

6.       

Aplicații ale psihologiei dezvoltării în domeniul educațional

Florinda Golu

29.05.2018

12.00

 

7.       

Intervenții psihologice în situații de criză în mediul școlar

Ioana David

30.05.2018

16.00

 

8.       

Consiliere parentală

Adriana Stoica

-

-

 

9.       

Comunicarea verbală și nonverbală în mediile școlare

Georgeta Pânișoară

30.05.2018

8.30

 

10.   

Practică supervizată (stagiu practic pentru elaborarea lucrării de disertație)

Florinda Golu

29.05.2018

12.00

 

 

MASTER Psihotraumatologie și asistare psihologică

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL II

1.       

Asistarea psihologică și psihoterapia traumelor 1

Catalin Nedelcea

30.05.2018

12.00

 

2.       

Laborator de cercetare

Ioana Podina

31.05.2018

18.00

 

3.       

Curs deschis: Psihopatologie evoluționistă

Cezar Giosan

28.05.2018

10.00

 

4.       

Practica asistării psihologice

Iulia Ciorbea

30.05.2018

12.00

 

5.       

Asistarea psihologică și psihoterapia copiilor traumatizați

Marina Badea

28.05.2018

15.00

 

6.       

Asistarea psihologică și psihoterapia traumelor II

Catalin Nedelcea

30.05.2018

12.00

 

7.       

Practica cercetării

Adrian Gorbanescu

29.05.2018

8.00

 

8.       

Curs deschis: Evaluare neuropsihologică clinică

N. Dumitrașcu

30.05.2018

12.00

 

9.       

Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație)

Catalin Nedelcea

30.05.2018

12.00

 

MASTER Psihologia Sănătăţii-Cercetare Clinică Şi Optimizare Comportamentală

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL II

1.       

Psihosomatică și psihooncologie (evaluare și cercetare)

Eugen Avram

01.06.2018

9.00

 

2.       

Cercetări avansate în psihoterapie

Romeo Crețu

29.05.2018

9.00

 

3.       

Psihologie pozitivă și dezvoltare personală

Cornel Mincu

28.05.2018

10.00

 

4.       

Cercetare clinică aplicată

Podina Ioana

31.05.2018

18.00

 

5.       

Practica evaluării clinice

Bolocan Monica

29.05.2018

17.30

Leu S515

6.       

Psihoterapii centrate pe problemă. Practică în evaluare și psihoterapie

Craciun Barbara

01.06.2018

17.00

 

7.       

Tehnici cognitiv-comportamentale – aplicații moderne. Practica de specialitate

Daniela Ionescu

     

8.       

Sănătate și siguranță în mediul muncii

Gelu Moraru

     

9.       

Coaching cognitiv-comportamental

Ioana Podina

31.05.2018

18.00

 

10.   

Consiliere psihologică și integrare socială

Raluca Tomsa

30.05.2018

10.00

 

11.   

Evaluarea și recuperarea capacității de muncă. Practică de profil.

Despina Gherman

29.05.2018

10.00

 

12.   

Practică (stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație)

Eugen Avram

01.06.2018

9.00

 

 

MASTER: Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică

Nr.

crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL II

1.       

Paradigna umanistă în psihologia clinică

Lucian Alecu

29.05.2018

10.00

 

2.       

Practica supervizată de evaluare și intervenție terapeutică de suport

Raluca Tomșa

30.05.2018

10.00

 

3.       

Psihosomatică, psihoterapie și medicina complementară

Teodor Vasile

30.05.2018

13.00

 

4.       

Evaluare și intervenție recuperatorie

Denisa Godeanu

31.05.2018

8.00

 

MASTER: : Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sală

     ANUL I (2016/2017)

 1.  

Psihopatologia copilului și a adolescentului

Marina Badea

28.05.2018

15.00

 
 1.  

Analiză didactică și dezvoltare personală în grup experiențial (PEU)

Sebastian Godeanu

31.05.2018

08.00-10.00

 
 1.  

Psihodiagnoza proiectivă la copil și adolescent

Elena Vladislav

31.05.2018

09.30-10.30

Leu

 1.  

Psihologia comportamentului sexual deviant

Laurențiu Mitrofan

-

-

 
 1.  

Psihopatologia socială, a cuplului și a fmiliei

Laurențiu Mitrofan

-

-

 
 1.  

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Elena Vladislav

31.05.2018

09.30-10.30

Leu

 1.  

Prevenția și asistarea tinerilor cu risc de toxicodependență în context familial

Denisa Godeanu

31.05.2018

08.00-10.00

 
 1.  

Abilitarea  în analiza transgenerațională unificatoare

Denisa Godeanu

31.05.2018

08.00-10.00

 
 1.  

Tehnici experiențiale de optimizare a comunicării în cuplu

Sebastian Godeanu

31.05.2018

08.00-10.00

 
 1.  

Psihoterapii de familie și aplicații

Corina Acriș

    -

-

 
 1.  

Psihoterapia experiențială a copilului (ludo și dramaterapie)

Elena Vladislav

31.05.2018

09.30-10.30

Leu

 1.  

Practică de evaluare și consiliere a copilului, cuplului și familiei

Elena Vladislav

31.05.2018

09.30-10.30

Leu

 1.  

Curs facultativ: Consiliere psihologică și psihoterapie din perspectivă umanistă

Lucian Alecu

-

-

 

         ANUL II (2017/2018)

 1.  

Psihoterapia integrativ-unificatoare a copiilor cu tulburări emoționale și de comportament

Marina Badea

28.05.2018

15.00

 
 1.  

Artterapii și dezvoltare personală a copiilor în grup experențial

Marina Badea

28.05.2018

15.00

 
 1.  

Consilierea și terapia centrată pe traumă

Victor Badea

-

-

 
 1.  

Psihologie si consiliere pre si post-natală

Elena Vladislav

31.05.2018

09.30-10.30

Leu

 1.  

Consilierea și dezvoltarea personală a adolescenților în grup experențial

Lucian Alecu

-

-

 
 1.  

Consilierea și asistarea socială a copiilor infectați cu HIV

Adrian Luca

01.06.2018

08.00

Lab. Psihodiagnostic

 1.  

Consiliere și terapie de cuplu

Corina Acriș

-

-

 
 1.  

Evaluarea dezvoltării copilului și a familiei

Nicolae Mitrofan

   -

-

 
 1.  

Intervenții terapeutice de modificare a stilului de viață și managementul stresului

Bogdan Ion

-

-

 
 1.  

Etică și metodologia cercetării în consilierea și terapia copilului, cuplului și a familiei

Ovidiu Pop

29.05.2018

08.00-12.00

 
 1.  

Evaluarea și intervenția socializatoare a copilului cu autism

Ruxandra Foloștină

-

-

 
 1.  

Stagiu practic supervizat de consiliere și terapie a copilului, cuplului și a familiei

Elena Vladislav

31.05.2018

09.30-10.30

Leu

 1.  

Practică ( stagiu practic pentru elaborarea lucrării de disertație)

Elena Vladislav

31.05.2018

09.30-10.30

Leu

             

MASTER: : Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

2018

Ora

Sala

ANUL I (2016/2017)

1.       

 Modele actuale de abordare în psihologia transporturilor

as. univ. dr. Ciolacu M.

31. 05

18

 

2.       

Selecția psihologică a personalului și tehnica interviului

conf. dr.

Chraif  M

31. 05

15-17

 

3.       

Personalitate și profesie

prof. dr. Iliescu D.

31. 05

9

 

4.       

Evaluarea psihologică a personalului și metode de cercetare a performanțelor în muncă

 conf. dr.

Chraif M.

31. 05

15-17

 

5.       

Emoții și comportament în organizații

 lect. dr.

Tomșa R.

30.05

10

 

6.        

Formare și consiliere profesională

 prof. dr. Negovan V.

29 . 05

10-12

 

7.        

Practică supervizată

conf. Zaharia C.

29  . 05

12-14

 

Nr. crt.

Disciplina

Profesor

Data

Ora

Sala

ANUL II (2017/2018)

1.       

Evaluarea și dezvoltarea competențelor manageriale

Teodor Mihăilă

29 . 05

19

 

2.       

Evaluarea performanțelor și comportamentului în transporturi

F. Golu

29 . 05

12

 

3.       

Psihologia aplicată în servicii

F. Golu

29 . 05

12

 

4.       

Abordări moderne ale stresului ocupațional

conf. dr.

Chraif M

31. 05

15-17

 

5.       

Motivare și recompensă în muncă

G. Pânișoară

30.05

8,30-10,30

 

6.       

Practică supervizată sem. I

Teodor Mihăilă

29 . 05

19

 

7.       

Practică supervizatăsem. II

conf. dr.

Chraif M

31. 05

15-17

 

8.       

Manifestări dezadaptative și psihopatologice în muncă și în transporturi

Conf. Dr.

Rotărescu V.

29 . 05

16

 

9.       

Legislația muncii și deontologie profesională

Moraru G.

28. 05

18

 

10.   

Integrarea profesională a persoanelor cu cerințe speciale

Conf. Dr.

Urea R.

29 . 05

14

 

11.   

Siguranța ocupațională și prevenirea accidentelor în muncă și transporturi

Lect. Dr.

Burtăverde V.

30.05

12

 

                                PROGRAMARE  EXAMENE RESTANTE DIN ANUL ANTERIOR LA CERERE

Nr. Crt.

Disciplina

Profesor

Master

Data

Ora

ANUL I

1.       

Psihologia sănătății clinice

Eugen Avram

PAP

01.06.2018

9.00

2.       

Metodologia cercetării clinice

Ioana Podină

PAP

31.05.2018

18.00

3.       

Practica evaluării clinice

R. Drăghici

PAP

29.05.2018

16.00

4.       

Traumele timpurii și dezvoltarea umană

Marina Badea

PAP

28.05.2018

15.00

5.       

Psihologia sănătății

Eugen Avram

PSCOC

01.06.2018

9.00

6.       

Teoria și practica evaluării cognitive

Dragoș Iliescu/Șerban Zamfirescu

PSCOC

29.05.2018

17.00

7.       

Metodologia cercetării și statistici multivariate

Ovidiu Pop

PSCOC

29.05.2018

9.00

8.       

Metodologia cercetării în psihologia muncii/organizațională

Romeo Crețu

POMRU

29.05.2018

9.00

9.       

Practică

Mihai Ciolacu

POMRU

31.05.2018

17.00

10.   

Managementul talentelor și dezvoltarea carierei

Dragos Iliescu

POMRU

31.05.2018

9.00

11.   

Evaluarea personalului

Mihaela Chraif

POMRU

31.05.2018

15.00

12.   

Metodologia cercetării în mediul organizațional

Andrei Ion

SOPRU

30.05.2018

9.30

13.   

Analiza statistică a datelor

Ovidiu Pop

EDU

29.05.2018

9.00

14.   

Intervenții pentru promovarea sănătății ocupaționale

Coralia Sulea

SOPRU

31.05.2018

9.00

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.