Admitere

Precizări admitere domeniul Științe ale Educației - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2016

Domeniul de studiu Științe ale Educației, programe de studiu Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar București

Înscrieri: 13 - 20 iulie 2016, după următorul program:
Luni - Vineri 9:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică 9:00 - 12:00

În zilele de 18, 19 și 20 iulie 2016 programul pentru înscrieri se prelungește până la orele 16.00.

Se prelungește perioada de înscrieri pentru studii universitare de licență – domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, programele de studii: Pedagogie, Psihopedagogie specială și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, învățământ cu frecvență, până joi - 21 iulie 2016, orele 14.00.

Înscrierea se face personal, de către candidat. În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

21 iulie 2016, ora 10:00 Probă eliminatorie PIPP (ID-CREDIS)
22 iulie 2016, ora 9:00 Probă eliminatorie PIPP Focșani
22 iulie 2016, ora 9:30 Probă eliminatorie PIPP Buzău
22 iulie 2016, ora 10:00 Probă eliminatorie PIPP București
23-24 iulie 2016 Afișare rezultate
24-26 iulie 2016 Confirmarea locurilor pentru buget și taxă
27-28 iulie 2016 Afișare liste admitere după confirmare

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

 1. La concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. La admitere pot candida si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare
 3. Se pot înscrie și pot fi admiși fără examen de admitere la studii universitare de licenţă , la oricare dintre programele de studii, absolvenți care au obţinut locul I, II sau III la olimpiada naţională specifică programului de studiu pentru care optează

Pot bifa la înscriere ca primă opțiune TAXĂ numai candidații care au absolvit o altă facultate pe locuri de la buget. Candidații eligibili pentru locurile bugetate vor avea posibilitatea de a face opțiunea taxă doar ca opțiune secundară.

TAXE ADMITERE

 • o singură opțiune: 150 lei
 • două opțiuni: 200 lei
 • trei opțiuni: 250 lei

* Candidaţii pot opta la înscriere, prin depunerea unui singur dosar, cu achitarea taxei de 150 lei, pentru un program de studii, 200 lei pentru două programe de studii, 250 lei pentru toate cele trei programe de studii din cadrul domeniului Ştiinţe ale educaţiei, în ordinea preferintelor. Pentru filialele din Buzău și Focșani, înscrierea candidaților se face strict pentru programele de studii care își desfășoară activitatea la cele două locații – 150 lei.

PROBE DE CONCURS

PROGRAM DE STUDIU FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROBE DE CONCURS
PEDAGOGIE IF

eseu motivational (admis/respins), medie bacalaureat

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA IF

eseu motivational (admis/respins), medie bacalaureat

PIPP BUCURESTI IF / ID

Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) (admis/respins), medie bacalaureat

PIPP BUZAU IF Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) (admis/respins), medie bacalaureat
PIPP FOCSANI IF Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) (admis/respins), medie bacalaureat

CRITERII DEPARTAJARE

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:

 1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat
 2. Nota la proba diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare ( a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat)

Clasificarea se face după principiul „opțiunea înainte mediei”.

Examenul de admitere este comun pentru cele trei programe de studiu: Pedagogie, Psihopedagogie Specială, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bucureşti.

La înscriere, fiecare candidat trebuie să exprime ordinea de prioritate a opțiunilor personale în raport cu fiecare program de studiu și cu forma de finanțare (Buget/Taxă).

Astfel, de exemplu, un candidat care are a treia opțiune pentru programul PEDAGOGIE/BUGET, poate să nu fie admis, dacă locurile de la acest program se ocupă cu candidați care au marcat PEDAGOGIE/BUGET ca primă opțiune, chiar dacă aceștia au o medie mai mică decât el.

Candidații sunt sfătuiți să reflecteze cu atenție atunci când completează ordinea de prioritate a opțiunilor.

Să luăm spre exemplificare lista de priorități de mai jos:

 1. PEDAGOGIE/BUGET
 2. PSIHOPEDAGIE SPECIALĂ/BUGET
 3. PEDAGOGIE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR/BUGET
 4. PEDAGOGIE/TAXĂ
 5. PSIHOPEDAGIE SPECIALĂ/TAXĂ
 6. PEDAGOGIE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR/TAXĂ

O ordine a opțiunilor ca cea de mai sus maximizează șansa de a fi admis pe locuri de la buget, indiferent de programul de studii. Dacă însă un candidat dorește de fapt să urmeze programul PEDAGOGIE, fie și cu taxă, dar media obținută nu îl clasifică pe locurile de la buget, va fi admis, cel mai probabil, pe locurile de la buget de la unul din celelalte două programe, deoarece opțiunea PEDAGOGIE/TAXĂ este doar pe a patra poziție.

Un alt exemplu posibil de listă de opțiuni:

PSIHOPEDAGIE SPECIALĂ/BUGET

PSIHOPEDAGIE SPECIALĂ/TAXĂ

PEDAGOGIE/BUGET

PEDAGOGIE/TAXĂ

PEDAGOGIE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR/BUGET

PEDAGOGIE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR/TAXĂ

În acest caz este favorizată șansa de a urma un anumit program de studiu, indiferent de forma de finanțare.

Listele prezentate mai sus au doar un rol de exemplu. Candidații sunt liberi să își constituie lista de ordine a priorităților după cum doresc. Pot opta doar pentru unele programe de studiu sau doar pentru anumite forme de finanțare. Precizăm însă faptul că opțiunile nu mai pot fi modificate după încheierea perioadei de înscriere.

Candidații eligibili pentru locurile bugetate sunt sfătuiți să marcheze și opțiuni de finanțare cu TAXĂ, chiar dacă în momentul înscrierii nu iau în calcul această variantă. Acest lucru nu le creează nici o obligație. Se pot decide mai târziu dacă acceptă sau nu un loc cu taxă, în funcție de situația de la finalul examenului.

Important!

La finalul fiecărui an de studiu, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul urmator de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

ETAPE CLASIFICARE ADMITERE

 • Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform principiului „opțiunea înaintea mediei”

Confirmarea locului

Confirmarea locului este obligatorie indiferent de forma de finanțare la care a fost admis candidatul

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat în original în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor, în cazul în care nu au depus originalul la înscriere. Neprezentarea diplomei în original la termen duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor:

 1. Copia chitantei de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5, Bucuresti.
 2. diploma de bacalaureat în original (pentru candidații care nu mai urmează o altă facultate)
 3. diploma de bacalaureat în copie legalizată și adeverință de admis /student   (pentru candidații care au fost admiși / urmează o altă facultate și nu au depus documentele la inscriere)

Neprezentarea la termen a documentelor menționate pentru confirmarea locului cu taxă duce la pierderea locului.

 • Stabilirea clasamentului după perioada de confirmare a locului ocupat se face pastrând principiul „opțiunea înaintea mediei”. Candidații care în urma reclasificării se vor afla pe lista de așteptare, vor putea solicita ocuparea unui loc (dacă vor mai fi locuri disponibile), specificând programul de studiu preferat din opțiunile exprimate inițial, în baza unei cereri depuse la Secretariat.
 • Doar candidații care au depus solicitări pentru ocuparea unui loc rămas disponibil vor fi reclasificați prin excepție de la principiul „opțiunea înaintea mediei”, strict în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere, rezultând astfel clasamentul final.

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 3100 lei/an de studiu

Ultima modificare Marți, 19 Iulie 2016 17:07
Evaluaţi acest articol
(24 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.