Admitere

Precizări admitere domeniul Psihologie - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2016

Domeniul de studiu Psihologie, programe de studiu Psihologie

Înscrieri: 13 - 20 iulie 2016, după următorul program:
Luni - Vineri 9:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică 9:00 - 12:00

În zilele de 18, 19 și 20 iulie 2016 programul pentru înscrieri se prelungește până la orele 16.00.

Înscrierea se face personal, de către candidat. În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

22 iulie 2016, ora 9:00 Probă scrisă Psihologie
23-24 iulie 2016 Afișare rezultate
24-26 iulie 2016 Confirmarea locurilor pentru buget și taxă
27-28 iulie 2016 Afișare liste admitere după confirmare

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

 1. La concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. La admitere pot candida si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare
 3. Se pot înscrie și pot fi admiși fără examen de admitere la studii universitare de licenţă , la oricare dintre programele de studii, absolvenți care au obţinut locul I, II sau III la olimpiada naţională specifică programului de studiu pentru care optează

Pot bifa la înscriere ca primă opțiune TAXĂ numai candidații care au absolvit o altă facultate pe locuri de la buget. Candidații eligibili pentru locurile bugetate vor avea posibilitatea de a face opțiunea taxă doar ca opțiune secundară.

TAXE ADMITERE: 250 lei

PROBE DE CONCURS

Probă scrisă GRILĂ din tematică. A se vedea exemplu de itemi.

COMPETENTE EVALUATE

caracterizarea proceselor psihice si a componentelor structurii de personalitate - analiza comparatiei si interactiunilor dintre procesele psihice si componentele structurii de personalitate, precum si relatiile dintre componentele structurii de personalitate

TEMATICA PENTRU CONCURS

 • Procesele psihice si rolul lor in evolutia personalitatii
  • procesele cognitive superioare (gîndirea, limbajul, memoria, imaginatia);
  • procesele reglatorii (motivatia, afectivitatea, vointa, atentia).
 • Sistemul de personalitate (personalitatea, temperamentul, aptitudinile, caracterul)

BIBLIOGRAFIE

Manual psihologie, oricare dintre manualele de psihologie pentru liceu, acreditate de Minister.

CRITERII DEPARTAJARE

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:

 1. Media generală a examenului de Bacalaureat.
 2. Nota obținută la proba scrisă la disciplina Limba și literatura română la examenul de Bacalaureat

Clasificarea se face după principiul „media înaintea opțiunii”.

Candidații trebuie să specifice pe fișa de înscriere opțiunea pentru forma de finanțare BUGET sau/ ȘI TAXĂ( pot opta pentru ambele).

Candidații sunt admiși în ordinea mediilor, până la completarea locurilor disponibile -buget/taxă.

Important!

La finalul fiecărui an de studiu, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul urmator de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

ETAPE CLASIFICARE ADMITERE

 • Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform principiului „media înaintea opțiunii”

Confirmarea locului

Confirmarea locului este obligatorie indiferent de forma de finanțare la care a fost admis candidatul

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat în original în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor, în cazul în care nu au depus originalul la înscriere. Neprezentarea diplomei în original la termen duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor:

 1. Copia chitantei de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5, Bucuresti.
 2. diploma de bacalaureat în original (pentru candidații care nu mai urmează o altă facultate)
 3. diploma de bacalaureat în copie legalizată și adeverință de admis /student   (pentru candidații care au fost admiși / urmează o altă facultate și nu au depus documentele la inscriere)

Neprezentarea la termen a documentelor menționate pentru confirmarea locului cu taxă duce la pierderea locului.

 • Stabilirea clasamentului după perioada de confirmare a locului ocupat se face pastrând principiul „media înaintea opțiunii”. Candidații care în urma reclasificării se vor afla pe lista de așteptare, vor putea solicita ocuparea unui loc (dacă vor mai fi locuri disponibile), în baza unei cereri depuse la Secretariat.
 • Doar candidații care au depus solicitări pentru ocuparea unui loc rămas disponibil vor fi clasificați strict în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere, rezultând astfel clasamentul final.

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 3100 lei/an de studiu

Ultima modificare Luni, 18 Iulie 2016 13:07
Evaluaţi acest articol
(47 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.