Admitere

Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2016

 • fişă tip de înscriere;
 • diploma de bacalaureat in original şi copie legalizată sau adeverintă (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele - promotia 2016);
 • diplomă de olimpic în original şi copie numai pentru candidații care au obținut locul I, II sau III la faza națională,în domeniul programului, care se înscriu ca olimpici;
 • certificat de nastere in copie legalizata;
 • certificat de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);
 • adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru programul de studiu la care candideaza (de la medicul de familie);
 • trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);
 • CI în copie lizibilă;
 • chitanta de plata a taxei de admitere - achitată în cont BCR deschis la sectorul 5 –RO 51 RNCB 0076010452620069 sau la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept)
 • 2 coli A4;
 • dosar plic alb;

Pentru studentii care urmează o altă facultate:  se adaugă adeverinta din care sa rezulte calitatea de student cu drept de inscriere la concursul de admitere cu specificaţia numărului de ani de studii efectuaţi la buget si diploma de bacalaureat, in copie legalizata;

Pentru absolventii unei alte instituții de învățământ superior: se adaugă diploma de licenta in original şi copie legalizată sau echivalenta acesteia şi adeverinţă de la prima facultate cu specificarea numarului de ani efectuati la buget sau taxă;

Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa de admitere se va prezenta unul din urmatoarele documente:

 • copii legalizate de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti)
 • adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie)
 • adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic , în activitate, a sustinatorilor legali;
 • adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru susţinătorii legali ai candidatului

Taxa pentru examenul de admitere

Domeniul Psihologie: 250 lei

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei (programele de studiu: Pedagogie, Psihopedagogie specială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar din București – forma de învățământ cu frecvență)

Candidaţii pot opta la înscriere, prin depunerea unui singur dosar, cu achitarea taxei de 150 lei, pentru un program de studii, 200 lei pentru două programe de studii, 250 lei pentru toate cele trei programe de studii din cadrul domeniului Ştiinţe ale educaţiei, în ordinea preferintelor. Pentru filialele din Buzău și Focșani, înscrierea candidaților se face strict pentru programele de studii care își desfășoară activitatea la cele două locații – 150 lei.

Ultima modificare Marți, 22 Martie 2016 21:09
Evaluaţi acest articol
(36 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.