Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE  NECESARE – ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ IULIE – S..." /> Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE  NECESARE – ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ IULIE – S..." /> Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2021 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2021

ACTE  NECESARE – ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

IULIE – SEPTEMBRIE  2021

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare (CNRED) (dacă este cazul);
 • diplomă de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • document justificativ pentru apartenența la o categorie specifică (protecție socială, rom). Pentru candidații care optează pentru acest tip de loc: cerere (descarca de aici) + adeverință de apartenență la etnia romă.
 • adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;
 • fotografie - format jpeg;
 • CI/pașaport în copie lizibilă ;
 • dosar plic alb.

Pentru studenții care urmează și o altă facultate:  se adaugă adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget și perioada în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității.

Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior se adaugă:

 - diploma de licență sau echivalenta acesteia ;

 -  adeverinţă de la prima facultate, cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și perioada în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 de ani) se va prezenta unul dintre următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

IMPORTANT!

Documentele menționate mai sus vor fi încărcate pe platforma de înscriere online în format jpeg. / pdf.

Ultima modificare Joi, 08 Iulie 2021 01:18
Evaluaţi acest articol
(98 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.