Admitere

 • amfiteatru 1
 • amfiteatru 2
 • amfiteatru 3
 • amfiteatru 4
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

COM_MINITEKWALL_FILTER_BY_CATEGORY
18 Iunie 2018

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o…

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o Identitate Completă în Carieră  - PRACTICC -   Acest mesaj îți este dedicat și te contactăm din partea FPSE. Dragă…
16 Iunie 2018

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene Nr.crt. Data Ora Disciplina Profesor Sediul unde se desfășoară 1.        25.06 10,00 Didactica domeniului – Științe umane Adina Pescaru Complex Leu 2.        25.06…
15 Iunie 2018

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic)

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic) - 18 iunie 2018, ora 9:00, Complex Leu, etaj 5 Comisia 1 - sala 512 (A-F), Comisia 2 - sala 515 (G-N), Comisia 3 - sala 502…
14 Iunie 2018

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Departamentul de Formare a Profesorilor   ANUNȚ SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018   FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 18 iunie ora 11.00,…
03 Iunie 2018

Programul de masterat "Open Mind - An International Master Program in Cognitive Science"

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

OPEN MIND is a two-year master program in cognitive science, taught by an international group of experts from relevant disciplines of cognitive science. The language of instruction and professional communication is English. The classes are…

Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2018

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2018

 • fişă tip de înscriere (de la comisia de admitere);
 • diploma de bacalaureat în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau adeverință (în cazul liceelor care nu au eliberat diplomele - promoția 2018);
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • diplomă de olimpic în original şi copie pentru certificare conform cu originalul, numai pentru candidații care au obținut locul I, II sau III la faza națională, în domeniul programului la care se înscriu ca olimpici;
 • eseu motivațional (pentru programele de studii Pedagogie și Psihopedagogie specială);
 • certificat de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • certificat de căsătorie în original și copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul);
 • adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
 • trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);
 • CI în copie lizibilă;
 • dovada plății taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau online, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept). Pentru programul de studii – Pedagogia învățământului primar și preșcolar (ID) taxa se achită la sediul Departamentului CREDIS din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46.
 • 2 coli A4;
 • dosar plic alb.

Pentru studenții care urmează o altă facultate: se adaugă adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada în care a primit bursă și diploma de bacalaureat, în copie certificată conform cu originalul;

Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior: se adaugă diploma de licență în original şi copie certificată conform cu originalul sau echivalenta acesteia şi adeverinţă de la prima facultate cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care s-a primit bursă.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părinților copii pentru certificare conform cu originalul (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Taxa pentru examenul de admitere

Domeniul Psihologie: 250 lei

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei (programele de studiu: Pedagogie, Psihopedagogie specială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar din București – forma de învățământ cu frecvență).

Candidaţii pot opta la înscriere, prin depunerea unui singur dosar, cu achitarea taxei de 150 lei, pentru un program de studii, 200 lei pentru două programe de studii, 250 lei pentru toate cele trei programe de studii din cadrul domeniului Ştiinţe ale educaţiei (IF), în ordinea preferințelor. Pentru filialele din Buzău și Focșani, înscrierea candidaților se face strict pentru programele de studii care își desfășoară activitatea la cele două locații – 150 lei. Pentru PIPP – ID – înscrierile se fac la sediul din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, Departamentul CREDIS.

ACCESUL ÎN SALA DE INSCRIERI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ESTE PERMIS DOAR CANDIDAȚILOR.

Ultima modificare Joi, 22 Martie 2018 10:11
Evaluaţi acest articol
(54 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.