Admitere

Modulul psihopedagogic

INFORMATII ADMITERE CURS DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ- NIVELUL I (INIȚIAL) - Studenti licenta anul I

CURS POSTUNIVERSITAR DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVEL II

ADMITERE NIVEL I
SESIUNEA OCTOMBRIE 2017
IMPORTANT!

Candidații declarați “ADMIS” pe locuri cu taxă trebuie să achite, pentru confirmarea locului, taxa de școlarizare a anului I de studii pentru cursurile de certificare în profesia didactică – 400 lei (simplă specializare)/450 lei (dublă specializare), în contul BCR: RO51RNCB0076010452620069 – deschis la filiala sectorului 5 - București, cu specificația “nume student, Nivel I, facultatea de proveniență, beneficiar Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei”.
Copia chitanței de achitare a taxei se prezintă la secretariatul DFP (Complex Leu), până la data de 9 noiembrie 2017.
Candidații care nu vor prezenta în termenul precizat documentul menționat mai sus vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.
Program Secretariat: Luni - Joi 13:00 – 15:00

Rezultatele concursului de admitere

INFORMATII ADMITERE CURS DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL II (DE APROFUNDARE) - Masteranzi anul I

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE (descarca aici)

Ordinul nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CURSURILE MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC – NIVEL II, STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017/2018, ANUL I - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE DIN SESIUNEA 2017

PERIOADA DE INSCRIERE SE PRELUNGESTE PANA LUNI - 20 Noiembrie 2017

Pentru înscrierile online toate actele necesare se transmit scanate într-un singur document “.pdf”
Nu se procesează documentele transmise sub altă formă (.jpg, .png, .doc etc) sau scanate individual.

ATENȚIE!

Se vor completa toate câmpurile din fișa de înscriere (semnată și datată), programul de studii se va trece cu denumirea completă, scrisoarea de motivație trebuie semnată și datată.
Înscrierea studenților care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivelul II este condiționată de frecventarea unui program de master în domeniul studiilor universitare de licență.
Pentru absolvenții promoției 2017 nu este necesar suplimentul diplomei de licență.

PERIOADA DE INSCRIERE SE PRELUNGESTE PANA LUNI 20 Noiembrie 2017

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE NIVEL II - Studenţi anul I, anul universitar 2017/2018

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI - EXAMEN ADMITERE NIVEL II - Studenţi anul I, anul universitar 2017/2018

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIȘI la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Programul de certificare a competenţelor pentru profesia didactică – Nivel II (aprofundare), pe locurile de la buget, studenți ai Universității din București, în anul I, studii universitare de master, anul universitar 2017/2018

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIȘI la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Programul de certificare a competenţelor pentru profesia didactică – Nivel II (aprofundare), pe locurile cu taxă, studenți ai Universității din București, în anul I, studii universitare de master, anul universitar 2017/2018

LISTA CANDIDAŢILOR RESPINȘI la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Programul de certificare a competenţelor pentru profesia didactică – Nivel II (aprofundare), studenți ai Universității din București, în anul I, studii universitare de master, anul universitar 2017/2018

 

 

 

 

Ultima modificare Joi, 15 Februarie 2018 22:22
Evaluaţi acest articol
(32 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.