Admitere

 • amfiteatru 1
 • amfiteatru 2
 • amfiteatru 3
 • amfiteatru 4
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

COM_MINITEKWALL_FILTER_BY_CATEGORY
18 Iunie 2018

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o…

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o Identitate Completă în Carieră  - PRACTICC -   Acest mesaj îți este dedicat și te contactăm din partea FPSE. Dragă…
16 Iunie 2018

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene Nr.crt. Data Ora Disciplina Profesor Sediul unde se desfășoară 1.        25.06 10,00 Didactica domeniului – Științe umane Adina Pescaru Complex Leu 2.        25.06…
15 Iunie 2018

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic)

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic) - 18 iunie 2018, ora 9:00, Complex Leu, etaj 5 Comisia 1 - sala 512 (A-F), Comisia 2 - sala 515 (G-N), Comisia 3 - sala 502…
14 Iunie 2018

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Departamentul de Formare a Profesorilor   ANUNȚ SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018   FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 18 iunie ora 11.00,…
03 Iunie 2018

Programul de masterat "Open Mind - An International Master Program in Cognitive Science"

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

OPEN MIND is a two-year master program in cognitive science, taught by an international group of experts from relevant disciplines of cognitive science. The language of instruction and professional communication is English. The classes are…
11 Mai

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CURSURILOR DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 • 11 Mai 2018 |
 • Publicat în Avizier

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CURSURILOR DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

– promoția 2018 –

Examenul de absolvire a studiilor se desfășoară în perioada 15 – 30 iunie 2018. Data/locația susținerii vor fi stabilite în funcție de programarea examenelor de licență din facultăți și vor fi afișate pe site-ul www.fpse.unibuc.ro  și la avizierul DFP.

Înscrieri 4  – 13 iunie 2018

Program :

Luni – Joi 11.00 – 15.00

Vineri 10.00 – 12.00

Portofoliul didactic se  depune la Secretariatul Departamentului de Formare a Profesorilor, cu sediul în   

B-dul. Iuliu Maniu Nr. 1-3, Complex Leu (Stația de metrou „Politehnica”), corp A, etaj 5, sala 517.

 

Ghid pentru elaborarea portofoliului didactic în vederea susținerii Examenului de absolvire a programului de studii psihopedagogice de certificare a competențelor pentru profesia didactică – Nivelul I

Examen de absolvire: Nivelul I - 5 credite

Portofoliul didactic este un pachet de documente care trebuie să reflecte sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice.

 1. I) Scopul evaluării finale prin intermediul examenului de absolvire

- verificarea capacităţii absolvenţilor de aplicare a cunoştinţelor dobândite pe parcursul programului de studii psihopedagogice în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – Nivel I (inițial), în perspectiva integrării lor socio-profesionale, ca profesori  de diferite specialităţi.

 1. II) Forma de evaluare Examen oral – susținerea portofoliului didactic

- evaluare pe bază de portofoliu didactic întocmit pe parcursul anului III, prin valorificarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul anilor I-III, semestrele 1-6.

III) Conţinutul portofoliului didactic / Îndrumări pentru întocmirea portofoliului didactic         

1) Fișa de caracterizare psihopedagogică a elevului

1.1) Absolvenţii vor elabora o fişă de caracterizare psihopedagogică a unui elev prin valorificarea cunoştinţelor dobândite la Psihologia educației (anul I, semestrul 1) şi la activităţile de observare a elevilor, realizate la Practica pedagogică (anul III, semestrele 5, 6)

1.2) Conţinutul fişei de caracterizare psihopedagogică (orientativ):                                                            

 1. a) date generale despre elev;
  b) rezultate în activitatea şcolară și extraşcolară / studiu  longitudinal;
  c) dezvoltarea fizică și starea sănătăţii;
  d) caracterizare psihologică (realizată prin îmbinarea strategiei de cercetare longitudinalătransversală; se va pune accent pe evidenţierea aspectelor pozitive ale personalităţii elevului, de ordin cognitiv şi noncognitiv) .

2) Proiect de activitate didactică

 2.1) Absolvenţii vor elabora un proiect de activitate didactică la disciplina de specialitate prin valorificarea:

 1. a) conceptelor fundamentale și operaționale dobândite și aprofundate la: Pedagogie (anul I, semestrul 2 și anul II, semestrul III) - Didactica specialităţii (anul II, semestrul 4) - Disciplina opţională - Managementul clasei de elevi (anul III, semestrul 6) -  Practica pedagogică  (anul III, semestrele 5 și 6);
 2. b) cerinţelor metodologice ale activităţii de proiectare curriculară.

3) Autoevaluarea activităţii în contextul practicii didactice  
- Criterii utilizate de absolvent pentru realizarea unei autoevaluări obiective:
a) raportul dintre cunoştinţe teoretice – practice;     
b) raportul dintre resursele pedagogice disponibile - rezultatele şcolare obţinute;
c) puncte tari - puncte slabe autoobservate pe parcursul desfăşurării practicii pedagogice; 
d) linia de perspectivă în contextul viitoarei integrări socio-profesionale.

4) Evaluarea portofoliului – Prezentarea și susținerea portofoliului în comisiile de finalizare a studiilor.

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.