Admitere - Conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

EXAMEN DE ADMITERE
PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
(program de studiu: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar,
la distanță)


CALENDAR ADMITERE
13-20 septembrie 2016 ÎNSCRIERI
 
PROGRAM
Luni-Vineri 9.00 – 14.00,
Sâmbăta - Duminica 9.00 – 12.00

Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat.În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

22 septembrie 2016, ora 10.00 Proba eliminatorie program conversie PIPP
23 septembrie 2016 Afişare rezultate
26-29 septembrie 2016 Confirmarea locurilor
30 septembrie 2016 Afișare liste admitere finale

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI
La concursul de admitere la programul de conversie profesională “Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, forma de învățământ la distanță, se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă și de modul psihopedagogic.

ADRESĂ
Șos. Panduri nr. 90, sector 5, București
Telefon: 031-425.34.45 / 031-425.34.46
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
• fişă tip de înscriere;
• diploma de bacalaureat în original și copie;
• diplomă de licență în original și copie;
• foaie matricolă/supliment la diploma în original și copie;
• certificat de absolvire a cursurilor modulului psihopedagogic și foaia matricolă în original și copie;
• certificat de naștere în copie legalizată;
• certificat de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);
• adeverință de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat;
• adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
• trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);
• CI în copie lizibilă;
• chitanță de plată a taxei de admitere - achitată în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept);
• 2 coli A4;
• dosar plic alb.

TAXĂ ADMITERE - 150 lei

PROBE DE CONCURS

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROBE DE CONCURS
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la distanță (ID)
Proba de aptitudini - eliminatorie (oral) - abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) (admis/respins)
Media examenului de licență

  
CRITERIU DE DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:

• Media generală a anilor de studii universitare de licență

CLASIFICARE

Clasificarea candidaților se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere!

CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE  ESTE OBLIGATORIE!

Candidaţii admişi vor prezenta pentru confirmarea locului copia chitanței de achitare a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5, București.
Neprezentarea la termen a documentului menționat pentru confirmarea locului duce la pierderea acestuia.


TAXA DE ȘCOLARIZARE este de 1550 lei/semestru (3100 lei/an)

 

Ultima modificare Vineri, 16 Septembrie 2016 18:44
Evaluaţi acest articol
(30 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.