Admitere

Admitere - Conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar


EXAMEN DE ADMITERE
PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
(program de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – la distanță)

 

LISTA DE VERIFICARE A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE la programul de Conversie profesională “Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar” (la distanță) Sesiunea Septembrie 2017

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE la programul de Conversie profesională “Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar” (la distanță) Sesiunea Septembrie 2017

REZULTATE PROBA DE APTITUDINI - ELIMINATORIE (ORAL) - ABILITATI ARTISTICE SI DE COMUNICARE, AUZ MUZICAL, RITM, DIALOG, CITIREA UNUI TEXT

LISTA CANDIDATILOR ADMISI LA DOMENIUL STIINTE ALE EDUCATIEI, PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALA Pedagogia invatamantului primar si prescolar, INVATAMANT LA DISTANTA, PE LOCURI CU TAXA

LISTA CANDIDATILOR RESPINSI LA DOMENIUL STIINTE ALE EDUCATIEI, PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALA Pedagogia invatamantului primar si prescolar, INVATAMANT LA DISTANTA, PE LOCURI CU TAXA


CALENDAR ADMITERE
13-20 septembrie 2017

ÎNSCRIERI - PROGRAM

Luni-Vineri 9:00 – 14:00;
Sâmbăta - Duminica 9:00 – 12:00

Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat. În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

21 septembrie 2017, ora 9:00 - Proba eliminatorie
22 septembrie 2017 - Afişare rezultate
25-27 septembrie 2017 - Confirmarea locurilor
28 septembrie 2017 - Afișare liste finale admitere

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

La concursul de admitere la programul de conversie profesională “Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, forma de învățământ: la distanță, se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

• fişă tip de înscriere;
• diploma de bacalaureat în original și copie pentru certificare;
• diplomă de licență în original și copie pentru certificare;
• foaie matricolă/supliment la diploma în original și copie;
• Certificat de naștere în copie;
• certificat de căsătorie în copie (unde este cazul);
• adeverință de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat;
• adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
• CI în copie lizibilă;
• Dovada plătii taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau on-line, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept).
• 2 coli A4;
• dosar plic alb.

TAXĂ ADMITERE 150 lei


PROBE DE CONCURS

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ  FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  Nr. locuri PROBE DE CONCURS 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  la distanță (ID)  150

 • Proba eliminatorie (oral) - competențe de comunicare și abilități artistice (argumentare, dialog, citirea unui text literar/nonliterar la prima vedere) - (admis/respins)

• Media examenului de licență

 

CRITERIU DE DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:
• Media generală a anilor de studii universitare de licență

CLASIFICARE

Clasificarea candidaților se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere!

CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE  ESTE OBLIGATORIE!

Candidaţii admişi vor prezenta pentru confirmarea locului copia chitanței de achitare a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5, București.
Neprezentarea la termen a documentului menționat pentru confirmarea locului duce la pierderea acestuia.

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 1550 lei/semestru ( 3100 lei /an)

Ultima modificare Vineri, 22 Septembrie 2017 13:17
Evaluaţi acest articol
(61 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.