Imprimă această pagină

Admitere - Conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

  • 15 Iulie 2016 |
  • dimensiunea fontului

LISTA FINALĂ A CANDIDAŢILOR ADMIȘI la programul de Conversie profesională “Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar” (la distanță) - Sesiunea Septembrie 2020


EXAMEN DE ADMITERE 

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

(program de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar –

forma de învățământ -  la distanță)

CALENDAR ADMITERE

ÎNSCRIERI  ONLINE: 12 -16 septembrie 2020

Important !!! Înscrierea se va efectua online, pe platforma dedicată (https://forms.gle/9e55axvaXy1hts1b9). Pentru înscrierea la concursul de admitere veți folosi orice cont de e-mail Google (gmail) sau puteți solicita crearea unui cont, în perioada 10-14 septembrie (verificarea datelor și crearea contului poate dura până la 36 de ore), pe acest formular- https://forms.gle/u2MzdodJGSh8ibjQ8.

ÎNSCRIERI LA SEDIUL FACULTĂȚII

17 septembrie 2020 

În limita programărilor disponibile și în cazuri excepționale, înscrierea candidaților se poate face personal, la sediul facultății din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5. În acest sens, candidatul se va programa folosind linkul dedicat (vezi fpse.unibuc.ro). Înscrierea prin prezența candidatului la sediul facultății se poate face DOAR din motive bine întemeiate. Deplasarea la facultate și îndeplinirea formalităților de înscriere se vor realiza pe baza unei programări și cu respectarea regulilor de distanțare socială.

Orice problemă tehnică de acces sau de logare la platforma de înscriere online va fi comunicată pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . CONSULTAȚI formularele înainte de termenele limită pentru a vă putea face un management al timpului eficient.

21 septembrie 2020            

Afişare rezultate provizorii

Afişare rezultate finale –conform anunțurilor care vor însoți rezultatele.

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

La concursul de admitere la programul de conversie profesională “Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, forma de învățământ: la distanță, se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă.

TAXE ADMITERE

112 lei pentru înscrierea ONLINE - se achită în contul RO51RNCB0076010452620069. Pe chitanță TREBUIE specificat numele candidatului(ei) și ”Conversie profesională”.

150 lei pentru înscriere la sediul facultății - se poate achita și la casieria UB (sos. Panduri 90-92)

PROBE DE CONCURS

Ciclul de studii

Programul de studii

Probe de concurs

Modalitatea susținere examen

Curs postuniversitar

Conversie profesională

Pedagogia îmvățământului primar și preșcolar (ID)

Medie examen licență    - 50%

Medie generală ani studii licență- 50%

Concurs dosare

CRITERIU DE DEPARTAJARE:

  • Media generală a anilor de studii universitare de licență

CLASIFICARE

Clasificarea candidaților se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere !

* CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE  ESTE OBLIGATORIE !

IMPORTANT !

Până la data de 25 septembrie 2020, toți candidații declarați ADMIS sunt obligați să prezinte la secretariat toate documentele necesare  întocmirii dosarului de studii și a înmatriculării, IN ORIGINAL ȘI COPIE, după cum urmează :

-diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

-diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta,

-documentul/documentele de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat/e  conform  legislației în vigoare (dacă este cazul);

-Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară (pentru promoția 2020) ;

-certificat de naștere;

-certificat de căsătorie (unde este cazul);

-adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;

-CI în copie lizibilă;

-adeverință de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat  (pentru instituțiile private se solicită și dovada autorizării/acreditării, în copie);

- copia chitanței de achitare a sumei de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studii – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069,  deschis la sucursala BCR, sector 5, București. Pe chitanță TREBUIE specificat numele candidatului(ei) și ”Conversie profesională”.

Neprezentarea documentelor specificate mai sus, în termenul precizat, duce la pierderea locului ocupat în urma concursului de admitere.

 

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 1750 de lei/semestru (3500 de lei/an)

Ultima modificare Joi, 01 Octombrie 2020 18:23
Evaluaţi acest articol
(142 voturi)