Admitere

08 Feb

Inscrieri - Curs postuniversitar de certificare pentru profesia didactică - Nivel II

 Curs postuniversitar de certificare pentru profesia didactică - Nivel II

           

ÎNSCRIERI  -                      6 – 10 martie 2017      

Program înscrieri:              Luni- Joi    - 11:00 – 15:00

                                      Vineri        - 10 :00 – 12 :00

                                                                                                                                        

ACTE NECESARE:

-         Fișă de înscriere (de la secretariat);

-         Scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minim o pagină;

-         Certificat de absolvire Nivelul I/Adeverință de absolvire Nivelul I – (doar pentru absolvenții 2017)  - original +copie

-         Foaie matricolă, pentru cei care au certificat de absolvire – Nivelul I – copie

-         Diploma de licenţă  - original +copie

-         Supliment la diploma de licență – original +copie

-         Diplomă master/Adeverință master (doar pentru absolvenții 2017) - original +copie

-         Supliment la diploma - Master, pentru cei care au diplomă de master original +copie

-         Certificat de naştere – original +copie

-         Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui) - original +copie

-         Carte de identitate – copie;

-         folie de plastic

-         Copia chitanței de achitare a taxei de școlarizare – 1225 lei, plătită în contul RO51RNCB0076010452620069, deschis la BCR, filiala sector 5

Înscrierea se face la Secretariat, Complex Leu, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp A, etaj 5, camera 518.

Informații suplimentare: Tel. 021 318 15 52

Citeşte mai departe ...
08 Feb

Nivelul I - Programare sesiune restanțe/reexaminări

Curs postuniversitar de certificare pentru profesia didactică - Nivelul I

Anul universitar 2016/2017

Programare sesiune restanțe/reexaminări

Nr. crt. Disciplina Cadru didactic Data Ora - Sediul
  Didactica specialității Conf.dr. Adina Pescaru 13 februarie 2017 11,00   -    complex Leu
  Managementul clasei de elevi Prof.dr. Sorin Cristea 13 februarie 2017 14,30   -    complex Leu
  Psihologia educației Prof.dr. Elena Stănculescu 14 februarie 2017 11,00   -    complex Leu
  Pedagogie Conf. dr. Elena Rafailă 14 februarie 2017  12,30    -    complex Leu
  Instruire asistată de calculator Lector dr. Nicoleta Duță 15 februarie 2017 10,00    -    complex Leu
  Practică pedagogică + Didactica specialității Conf.dr. Victorița Trif 16 februarie 2017 12,00   -    complex Leu

INFORMAȚII  EXAMEN  ABSOLVIRE

Înscrieri                       20 – 22 februarie 2017, orele  11:00 -15:00,   Complex Leu, Secretariat, sala  518

Documente necesare:

  1. Fișa de înscriere (de la Secretariat);
  2. Portofoliu didactic;
  3. 2 fotografii color  ¾ tip pașaport, pe hârtie fotografică:

Susținere examen de absolvire     - 26 februarie 2017, ora 9:oo, Complex Leu, etaj 5

Citeşte mai departe ...

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.