Admitere

  • amfiteatru 1
  • amfiteatru 2
  • amfiteatru 3
  • amfiteatru 4
  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

  • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

COM_MINITEKWALL_FILTER_BY_CATEGORY
18 Iunie 2018

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o…

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE Promovarea Reușitei Academice în Corelație cu Trecerea spre o Identitate Completă în Carieră  - PRACTICC -   Acest mesaj îți este dedicat și te contactăm din partea FPSE. Dragă…
16 Iunie 2018

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Curs postuniversitar NIVEL II - 2018 Programare restanțe și examene Nr.crt. Data Ora Disciplina Profesor Sediul unde se desfășoară 1.        25.06 10,00 Didactica domeniului – Științe umane Adina Pescaru Complex Leu 2.        25.06…
15 Iunie 2018

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic)

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

Examen de absolvire - Nivel II (Modul psihopedagogic) - 18 iunie 2018, ora 9:00, Complex Leu, etaj 5 Comisia 1 - sala 512 (A-F), Comisia 2 - sala 515 (G-N), Comisia 3 - sala 502…
14 Iunie 2018

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Departamentul de Formare a Profesorilor   ANUNȚ SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE NIVELUL I – PROMOȚIA 2018   FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 18 iunie ora 11.00,…
03 Iunie 2018

Programul de masterat "Open Mind - An International Master Program in Cognitive Science"

COM_MINITEKWALL_IN Noutăți

OPEN MIND is a two-year master program in cognitive science, taught by an international group of experts from relevant disciplines of cognitive science. The language of instruction and professional communication is English. The classes are…

Admitere - Conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

EXAMEN DE ADMITERE

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

(program de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – la distanță)

 

CALENDAR ADMITERE

13-19 septembrie 2018

ÎNSCRIERI  - PROGRAM

Luni-Vineri 9:00 – 14:00;

Sâmbăta - Duminica 9:00 – 12:00

Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat. În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

20 septembrie 2018, ora 10:00 Proba eliminatorie

21 septembrie 2018 Afişare rezultate

24-26 septembrie 2018 Confirmarea  locurilor

28 septembrie 2018 Afișare liste finale admitere

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

La concursul de admitere la programul de conversie profesională “Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, forma de învățământ: la distanță, se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

•fişă tip de înscriere;

•diploma de bacalaureat în original și copie pentru certificare;

•diplomă de licență în original și copie pentru certificare;

•foaie matricolă/supliment la diploma în original și copie;

•Certificat de naștere în copie;

•certificat de căsătorie în copie (unde este cazul);

•adeverință de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat;

•adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);

•CI în copie lizibilă;

•Dovada plătii taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau on-line, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept).

•2 coli A4;

•dosar plic alb.

TAXĂ ADMITERE: 150 lei

PROBE DE CONCURS

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. locuri

PROBE DE CONCURS

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

la distanță (ID)

150

· Proba eliminatorie (oral) - competențe de comunicare și abilități artistice (argumentare, dialog, citirea unui text literar/nonliterar la prima vedere) - (admis/respins)

· Media examenului de licență

CRITERIU DE DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:CRITERIU DE DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:

Media generală a anilor de studii universitare de licență

CLASIFICARE: Clasificarea candidaților se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere !

CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE  ESTE OBLIGATORIE!

Candidaţii admişi vor prezenta pentru confirmarea locului copia chitanței de achitare a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069  deschis la sucursala BCR, sector 5, București.

Neprezentarea la termen a documentului menționat pentru confirmarea locului duce la pierderea acestuia.

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 1550 lei/semestru ( 3100 lei /an)

 

Ultima modificare Miercuri, 30 Mai 2018 09:57
Evaluaţi acest articol
(63 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.