• Comunicatul de presă al FPSE referitor la Admiterea 2023 – Psihologie

    Dezvoltarea psihologiei ca știință și practică în România presupune și programe de formare mai competitive, orientate internațional, care aderă la principiile care privesc psihologul deopotrivă ca om de știință și […]

  • CIVIS este o Universitate Civică Europeană, formată prin alianța a opt instituții europene de învățământ superior, care dispun de programe de cercetare avansată: Aix-Marseille Université, National and Kapodistrian University of […]

  • Istoricul și misiunea facultății

    Facultatea  de  Psihologie  şi  Ştiinţele  Educaţiei  din  cadrul  Universităţii  din Bucureşti, înființată prin Hotărârea nr. 7 din 14.07.1999 a Senatului Universității din București, ca una dintre facultățile succesoare ale Facultății […]